שקיפות


האגודה לצדק חלוקתי נאבקת בחוסר השקיפות שמאפיין את משטר המקרקעין במדינת ישראל, ופועלת למען קידום עקרון השקיפות במספר ערוצים, ומול גורמים מרכזיים בתחום המקרקעין בישראל.

במסגרת פעילותה, האגודה מבקשת להגביר את השקיפות במינהל מקרקעי ישראל, דבר אשר יוביל לניהול תקין ודמוקרטי יותר של הנכסים הציבוריים, זאת במיוחד נוכח העובדה כי מדובר בגוף החולש על כ-92% מקרקעות המדינה, ומכוח זאת, מוטלת על מינהל מקרקעי ישראל החובה לנהל את הקרקע - הנכס הראשון במעלה- בשוויון, בהתאם לעקרונות הצדק החלוקתי ולטובת הציבור בכללותו.
מבדיקה שערכה, האגודה מצאה כי רב ההליכים של קבלת ההחלטות במינהל מקרקעי ישראל אינם שקופים וגלויים לציבור, דבר העלול להוביל להפליה, משוא פנים ושחיתות. חוסר השקיפות מתבטא בכך שרק 81 החלטות הנהלה מתוך למעלה מ- 3,121 החלטות שהתקבלו עד כה, זוכות לפרסום באתר מינהל מקרקעי ישראל. עיון בעשרות החלטות הנהלה שהאגודה הצליחה להשיג, מלמד, כי מדובר בהחלטות חשובות, הקובעות את מערך הזכויות בקרקעות, הנוגעות לחלקים נרחבים בציבור ואשר חובת הפרסום אמורה הייתה לחול עליהן.במסגרת פעילותה, האגודה קידמה הצעת חוק להחלת חובת פרסום על החלטות הנהלת המינהל, בעזרתו של ח"כ דב חנין, אליה הצטרפו 14 חברי כנסת ממפלגות שונות. בטרם הבאת ההצעה לקריאה טרומית (25/07/08), הסכים ח"כ חנין להוריד את הצעת החוק מסדר היום, על מנת להעבירה כהחלטה של מועצת מקרקעי ישראל.לאחר תקופה במסגרתה לא קיבלה המועצה החלטה כאמור, הוחלט להעלות מחדש את הצעת החוק,בדבר פרסום החלטות מינהל מקרקעי ישראל:ביום 07.12.2011, אושרה לקריאה ראשונה הצעת החוק שהוגשה ע"י ח"כ דב חנין, ואשר נתמכת ע"י האגודה לצדק חלוקתי, לתיקון חוק רשות המקרקעין בדבר פרסום החלטות מינהל מקרקעי ישראל.האגודה ממשיכה לעקוב אחרי החלטות הנהלה וקידום הצעת החוק, לרבות נוכחות בועדות הכנסת.
לפעילות נוספת של האגודה בעניין השקיפות, לחץ כאן.הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;