על הרפורמה בתחום התכנון והבנייה


הרפורמה בתכנון ובנייה הינה המשך ישיר לרפורמת הקרקעות (אשר משמעה הפרטה נרחבת של קרקעות). מדובר על רפורמה מרחיקת לכת נוספת, אשר נועדה להקל על בעלי הקרקע, ליזום בה (בהתאם להצעת ההחלטה מבוקש, הלכה למעשה, להפריט את מנגנוני התכנון).האגודה שותפה לקואליציה חסרת תקדים של כ- 40 ארגוני חברה, סביבה ומינהל תקין, שהוקמה במטרה לעקוב ולפעול בנושא הרפורמה המקודמת בתחום התכנון והבניה, והמכונה בשם "המטה לתכנון אחראי". חשוב לציין כי לצורך קידום ההפרדה בין רישוי ותכנון, קודם גם שיתוף פעולה עם התאחדות הקבלנים, השמאים, המתכננים, המועצות האזוריות ולשכת עורכי הדין.פעיליות בעבר- האגודה ערכה קמפיין פוליטי באמצעות, בין היתר, פעילות לובינג רחבה, מכתבים ועריכת פגישות עם מקבלי ההחלטות, זאת במטרה ליצור התנגדות רחבה לרפורמה, בקרב חברי הכנסת. בנוסף לכך, האגודה לצדק חלוקתי ערכה בדיקה בנוגע לממצאי הדו"ח של Doing Business, אשר ראש הממשלה ומנכ"ל משרדו נופפו בו כהוכחה לנחיצות הרפורמה בתכנון ובניה והפריכה את הטענות. לאור הממצאים שעלו מבדיקת האגודה נעשה שימוש מוטעה בממצאי הדו"ח. ראה פרסומים בתקשורת בעניין זה, לרבות, פרסום ב- "Nrg" ובאתר האינטרנט "חדשות מחלקה ראשונה - News1".האגודה פועלת יחד עם עוד ארגונים חברתיים נוספים, החברים בקואליציה, לקידום הטמעת שיקולים חברתיים ברפורמה. הארגונים אמונים יחדיו על הכנת המסמכים המקצועיים הנוגעים לרפורמה. כמו כן, נציגי הארגונים משתתפים בדיונים בועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. הפעילות הרחבה במסגרת ה"מטה לתכנון אחראי" נמשכת, פעילות נגד אינטנסיבית המתפרסת במקביל על מספר מישורי פעולה, ובין היתר:פעילות מקצועית מול מקבלי ההחלטות ואנשי המקצוע האמונים על כתיבת הצעת החוק -בין היתר, לאורך כל שלבי הכנת הצעת החוק, מועברים באופן שוטף ניירות עמדה מקצועיים, מכתביהסתייגויות והערות על סעיפים ופרקים בחוק המוצע.
הדיונים בהצעת חוק התכנון והבנייה בוועדה המשותפת לפנים וכלכלה החלו, וב-17.01.2012 צפוי להתקיים דיון, האגודה בתוך המטה נערכת להמשיך בפעילות הגשת ניירות עמדה והסתייגויות על סעיפי החוק, וכן להיות נוכחים בוועדה לצורך השמעת עמדתנו ובניסיון להטמיע ערכים חברתיים ושיפורים בהצעת החוק.
לפעילות נוספת של האגודה לצדק חלוקתי בנושא הרפורמה בתכנון ובנייה, לחץ כאן,הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;