לנד וואטש

גיליון מס 7 מאי 2006

חרף חוות דעת משפטית המינהל ממשיך להקצות מגרשים לצימרים ללא מכרז; בין קווי היסוד של הממשלה: עיגון זכויות החקלאים בקרקע; האגודה למינהל: החלטה 969 אינה סבירה; חילופי קרקעות בין קק"ל למדינה

גיליון מס 6 מרץ 2006

הצלחה: נדחה הדיון בהמלצות "הבר"; נייר עמדה בנוגע לשינוי ייעוד של נכסים ציבוריים; מועצות מקומיות מתומרצות לצמצם שטחי ציבור; הצעת "חוקה בהסכמה" מאפשרת הקצעה מגזרית של קרקעות ועוד...

גיליון מס 5 פברואר 2006 - גיליון מיוחד

גיליון מיוחד - הרפורמה הקרקעית יוצאת לדרך: עיגון זכויות החקלאים או הטבות נדל"ן? המלצות ועדת גדיש; נציגי החקלאים ישותפו בניסוח ההחלטה? נציג האירגונים הסביבתיים מונה למועצת ממ"י - עליה וקוץ בה

גיליון מס 4 ינואר 2006

שורה של רפורמות בעקבות גדיש והבר; הטבות לקיבוצים מופרטים; ממצאי מבקר המדינה מעמידים בסימן שאלה את המלצות הבר; הוקפאה החלטה 969; בעקבות עמדת האגודה שונה חוק פיצוי-בינוי

גיליון מס 3 דצמבר 2005

בגיליון: ועדה בעניין איוש נחלות פנויות לא קראה לציבור להביע עמדתו; פגיעה בדיור הציבורי; מעקב אחר עיסקה שנעשתה בחסות ההתנתקות; סקירה על החלטה 979

גיליון מס 2 נובמבר 2005

עיסקה בעייתית בחסות ההתנתקות; הצעת חוק זכות לדיור; נוהל איוש נחלות בלתי מאויישות

גיליון מס 1 אוגוסט 2005

בגיליון: החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;