לנד וואטש

גיליון מס 69 נובמבר 2011

בגיליון: "דיור בר השגה או מגורי יוקרה?"; "וועדת הכלכלה אישרה לקריאה ראשונה: מנהל מקרקעי ישראל יחוייב לפרסם באינטרנט את החלטותיו"; עדכונים נוספים מפעילות האגודה"; "ברכות לשנה החדשה"

גיליון מס 68 אוקטובר 2011

בגיליון:"האגודה לצדק חלוקתי למקבלי ההחלטות: "חוק זיכיון ים המלח פוגע קשות במשאבי הציבור ובזכויותיו, ומקנה הטבות בלתי סבירות לגורמים פרטיים המחזיקים ברכוש הציבורי""; "האגודה לצדק חלוקתי: "דווקא בשל מצוקת הדיור אין להעניק לגורמים פרטיים להמשיך להחזיק במבני ציבור ולהעניק להם הנחות אזור בעת שינוי ייעוד. על המדינה להשיב מבנים אלה לחזקתה ולהקצותם לאוכלוסיה נזקקת ולמטרות דיור ציבורי ודיור בר השגה"";"האגודה לצדק חלוקתי לוועדת רוטקופף: "יש לבטל את משטר הנחלות ולהנהיג מדיניות חדשה להקצאת קרקע חקלאית, המתאימה לזמננו""; עדכונים נוספים מפעילות האגודה".

גיליון מס 67 גיליון מיוחד - פרויקט מדינת רווחה

בלוג חדש של האגודה לצדק חלוקתי מציג פתרונות של מומחים למען כינונה של מדינת רווחה

גיליון מס 66 אוגוסט 2011

בגיליון: האגודה לצדק חלוקתי למקבלי החלטות בממשלה : "מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל אינו יכול להיות מינוי פוליטי, מינוי שכזה מעלה חשש כבד לניגוד עניינים"; האגודה לצדק חלוקתי לוועדת טרכטנברג: "ניהול כושל של משאבי טבע וסביבה פוגע קשות בכלכלת המדינה"; העם דורש צדק מרחבי! ;עדכונים נוספים מפעילות האגודה

גיליון מס 65 יולי 2011

גיליון מיוחד: מחאת הדיור - המלחמה הצודקת על הבית ועל הצדק החברתי והחלוקתי בישראל

גיליון מס 64 יוני 2011

בגיליון: "פסיקת בג"ץ בעניין החלטות 979 ו1101 מנעה את מסחור המבנים לתעסוקה לא חקלאית אך אישרה את מסחורה של חלקת המגורים" "עדכונים בתקשורות אודות פעילות האגודה"

גיליון מס 62 אפריל 2011

בגיליון: פסק דין של בית המשפט המחוזי : בעת הפקעת קרקע יש לשלם את שווי השוק שלה (כקרקע חקלאית) אולם, במקרה של השבת הקרקע למינהל עקב שינוי ייעוד, הפיצוי יינתן ללא זיקה לקרקע; סיוע בדיור לקשישים עולים : צעד נכון בדרך לפתרון בעיית מחוסרי הדיור בישראל; עדכונים מפעילות האגודה לחודש אפריל 2011 ; 10 מכות התכנון והבניה בישראל.

גיליון מס 61 מרץ 2011

בגיליון:"האגודה לצדק חלוקתי לוועדה הקרקעית לניהול קרקע חקלאית: "יש לעודד את החקלאים והחקלאות ולא את אלו שמחזיקים בקרקע בכדי למסחר אותה ואינם עוסקים עוד בחקלאות""; "המאבק הציבורי הצליח ומליאת הכנסת אישרה את חוק מיסוי רווחי גז ונפט";"הקואליציה לדיור בהישג יד לראש הממשלה: "עקיפת הליכי התכנון התקינים, תייצר תוכניות פגומות, שאינן מבטיחות לתושבים איכות חיים מינימאלית, תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על תוכניות".

גיליון מס 60 פברואר 2011

בגיליון: "הקואליציה לדיור בהישג יד: למוסדות התכנון יש סמכות לקדם דיור בר השגה בתוכניותיהם"; "מינהל מקרקעי ישראל חויב להקצות למושב שטח שעבר שינוי ייעוד בשל הבטחה שלטונית שניתנה בשנות ה90"; "הקואליציה לדיורבהישג יד למינהל מקרקעי ישראל: "עצור מכרזים שאינם כוללים דיור בר השגה"; "עדכונים מפעילות האגודה לחודש פברואר 2011".

גיליון מס 59 ינואר 2011

בגיליון: "סלקציה בחוק: חוק ועדות הקבלה אושר בכנסת"; "בית הדין לחוזים אחידים קבע: השבת קרקע חקלאית בעת שינוי ייעודה אינה תנאי מקפח בחוזה אחיד";"המאבק הציבורי הצליח והמלצות וועדת ששינסקי אומצו על ידי הממשלה"; "קול קורא - הוועדה לשם בחינת מדיניות קרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל"; " נכס ציבורי, בחזקה פרטית. למי שייך החרמון?".

גיליון מס 58 דצמבר 2010

בגיליון: שימוע בפני וועדת ששינסקי; פיצוי בגין קרקע חקלאית שיעודה שונה למגורים ; הממשלה משתלטת על הוועדה המחוזית על חשבון האינטרס הציבורי; עדכונים מפעילות האגודה לחודש דצמבר

גיליון מס 57 נובמבר 2010

בגיליון: "המלצות הביניים של ועדת ששינסקי : צעד בדרך למדיניות משאבים סבירה יותר "; "האגודה לצדק חלוקתי לחברי מועצת מקרקעי ישראל: "אל תעבירו החלטה שתאפשר מסחור פסול בנחלות החקלאיות""; "הקואליציה לדיור בהישג יד במכתב לראש הממשלה: "הגדלת היצע הדירות לבדה לא תפתור את מצוקת הדיור" ; "הרפורמה האנטי חברתית בתחום התכנון והבניה".

גיליון מס 56 אוקטובר 2010

בגיליון: "הנמנע ניסיון למחטף בקרקעות חקלאיות?"; "הצעת חוק - הכרה בדיור בר השגה כצורך ציבורי והענקת סמכויות לרשויות התכנון ": "הרפורמה המתוכננת בתחום התכנון והבניה תגביר את המשבר ברשויות המקומיות"; "מדיניות הדיור כלפי עולי אתיופיה".

גיליון מס 55 ספטמבר 2010

בגיליון: "כנס ושימוע ציבורי אודות הכנסות המדינה מתגליות הגז ונפט"; "האגודה לצדק חלוקתי: "חברות הגז והנפט מקבלות הטבות מס מפליגות" ; " עדכונים מחודש ספטמבר 2010"

גיליון מס 54 אוגוסט 2010

בגיליון: כנס ושימוע ציבורי פתוח: "הכנסות המדינה ממשאבי הגז הטבעי והנפט בישראל" ; תקציב משרד השיכון נחתך ב- 56% בעשור ; שיווק הרחבות היישובים במכרז יוכל לסייע במצוקת הדיור ; ברכות לשנה החדשה

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;