פסיקות חדשות בענייני מדיניות המקרקעין והמשאבים

פסיקות חדשות בענייני מדיניות המקרקעין והמשאבים


נדחתה בקשה לדיון נוסף בבג"צ הוראות המעבר

בקשת אזורים, פולאר נדל"ן ודלק נדל"ן לעריכת דיון נוסף בבג"צ 9900/03, בו אושרו הוראות המעבר - נדחתה (דנג"ץ 4962/04).

פסיקה מחוזית אוהדת לעסקאות בצנרת

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי מנהל מקרקעי ישראל התרשל כלפי כמה מחברי מושב שדי חמד, בכך שעיכב את הליכי החתימה על חוזים עמם, והביא לכך שהחוזים נחתמו בהתאם להחלטה 737 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל, ולא לפי החלטה 612, שהעניקה זכויות לרכישת קרקע בהרחבות של יישובים חקלאיים בתנאים נוחים. בית המשפט קבע כי מנהל מקרקעי ישראל לא פעל במהירות הראויה בטיפולו בבקשות, לאור ההשלכות הכלכליות הנכבדות של העיכוב, ולכן התרשל כלפי חברי המושב והם זכאים לפיצויים על הנזק שנגרם להם. (ע"א 2595/00 (ת"א) ממ"י נ' לאור ואח')

רשיון לשאיבת מים

בית הדין לענייני מים בחיפה דחה את התביעה של בני משפחת בן עזר מפתח תקווה לבטל את החלטת נציבות המים שלא לאפשר לה להמשיך לשאוב מים מהירקון לשימוש חקלאי, אף כי עשו שימוש במי הנחל במשך עשרות שנים. בית הדין קבע כי אין להם זכות קנויה בשאיבת המים וכי עליהם לרכוש מים באותו מחיר בו עושים זאת חקלאים אחרים.

(וע 105/02)

דיור ציבורי – הוכרה זכות הבן להמשיך להתגורר בדירת הוריו

עמידר טענה שהבן לא התגורר בדירה 3 שנים לפני מות הוריו, ולכן ביקשה לפנותו. הבן, אב חד הורי לשתי בנות, הביא לעדות את שכנתו בת ה-80 ועו"ד הגר עמו בבניין, ורק לאחר תלאות רבות הצליח לשכנע את בית המשפט כי אכן התגורר בדירת הוריו סמוך לפטירתם.

פסק הדין ממחיש את הבעייתיות של זכויות דיירי הדיור הציבורי, אשר בניגוד לחוכרי מינהל במושבים אינם יכולים לקבוע להם "בן ממשיך".

(שלום י-ם 5226/01)

החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד...

;