עתירת עמותת אדמתי ותגובת המדינה

עמותת "אדמתי", המאגדת יישובים חקלאיים, הגישה עתירה לבג"ץ בנוגע להחלטה 969 של מועצת ממ"י, אשר קובעת שיעור פיצוי לפי פרמטרים קבועים בגין שינוי יעוד של קרקע חקלאית. דרישתה העיקרית היא לאפשר למי שמתנגד לשינוי היעוד לקבל פיצוי מוגדל, על אף התנגדותו, וכן כי הפיצוי יושפע מהשקעתו של כל חוכר בקרקע.עמותת "אדמתי", המאגדת יישובים חקלאיים, הגישה עתירה לבג"ץ בנוגע להחלטה 969 של מועצת ממ"י, אשר קובעת שיעור פיצוי לפי פרמטרים קבועים בגין שינוי יעוד של קרקע חקלאית. דרישתה העיקרית היא לאפשר למי שמתנגד לשינוי היעוד לקבל פיצוי מוגדל, על אף התנגדותו, וכן כי הפיצוי יושפע מהשקעתו של כל חוכר בקרקע.


המדינה טוענת כי לדרישה לחייב אותה לשנות את ההחלטה אין כל בסיס משפטי. כמו כן טוענת המדינה כי הפיצוי המוגדל נקבע על מנת לתמרץ את החוכר לא להתנגד לשינוי היעוד, על מנת לזרז את התהליך, ולא יתכן שמי שאינו משתף פעולה יקבל תמריץ זה. עוד טוענת המדינה כי החוכר יוכל להעלות את טענותיו לעניין השקעותיו הפרטניות אם יבחר לפעול לפי החלטה 1023 – מסלול המקביל להחלטה 9699, והבחירה ביניהם נתונה בידי החוכר.
כל המעוניין לעיין בעתירה ובתשובת המדינה בנוסחן המלא – מוזמן לפנות אלינו.


החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד...


;