שקיפות החלטות המועצה

ביום 27/7/2005 המועצה אימצה את המלצת ועדת גדיש כי סדר היום והצעות ההחלטה יפורסמו באתר המינהל עם הגשתם לחברי המועצה. [החלטה 1055].


ביום 27/7/2005 המועצה אימצה את המלצת ועדת גדיש כי סדר היום והצעות ההחלטה יפורסמו באתר המינהל עם הגשתם לחברי המועצה. [החלטה 1055].

בהופעתה בפני ועדת גדיש המליצה האגודה לצדק חלוקתי על החלטה בנוסח דומה. האגודה מברכת על ההחלטה ותעקוב אחר יישומה.


* להחלטות נוספות שנתקבלו ביום 27.7.05 ר' דיווח הדוברת עליהן באתר המינהל.


החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד...


;