חברת מהדרין תרוויח מההתנתקות

הוכפל התשלום למהדרין על הקרקע למפוני ההתנתקות: החברה תקבל 20 מיליון דולר עבור 2,000 דונם בניצנים, שיופשרו להקמת 1,600 בתים צמודי קרקע.הוכפל התשלום למהדרין על הקרקע למפוני ההתנתקות: החברה תקבל 20 מיליון דולר עבור 2,000 דונם בניצנים, שיופשרו להקמת 1,600 בתים צמודי קרקע.

יו"ר חברת מהדרין הוא יונתן בשיא, המשמש גם כיו"ר מנהלת ההתנתקות. לפי התכנון, אמורה הייתה מהדרין לקבל על הפשרת הקרקע כ-9 מיליון דולר - לפי החלטות המינהל לגבי פיצוי על שינוי ייעוד הקרקע. הסכום הוגדל נוכח הצורך הבהול בהפשרת הקרקע והחוזה הועבר לאישור חשב המינהל.החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד...


;