חדשות ארגונים

עתירת אט"ד נגד שר הפנים; עדאלה נגד הדרת יישובים בדואים; הקליניקה המשפטית ועדות קבלהדיון בעתירת אדם טבע ודין נגד שר הפנים בעניין חוק הסדרת מקומות רחצה יתקיים ביום 19.9.05בבית המשפט העליון.
אדם טבע ודין טוענת בעתירתה כי שר הפנים אינו פועל על מנת לאכוף את חוק הסדרת מקומות רחצה האוסר על רשויות מקומיות לגבות דמי כניסה אל חופי הרחצה בשטחן המוניציפלי, שבהם ניתנים שירותי חוף בסיסיים.
(בג"צ 5824/05)

ארגון עדאלה עתר נגד תיקון לפקודת מס הכנסה, המוציא 5 ישובים בדווים מרשימת היישובים שתושביהם זכאים להטבות במס הכנסה
לטענת העותרים, הדרתם מרשימת הזכאים להטבה, במיוחד לאור מצבם הסוציו-אקונומי, מהווה אפליה פסולה בין ישובים הנמצאים באותו אזור גיאוגרפי.
(בג"ץ 6901/05)


הקליניקות באוניברסיטת תל אביב:
התכנית לזכויות אדם הגישה תביעה כספית נגד עמותה ששיווקה דירות באזור רמלה-לוד, לאחר שהעמותה מנעה מערבים לרכוש דירות בפרוייקט, אותו ייעדה ליהודים בלבד, תוך שימוש בועדות קבלה. התביעה הוגשה גם נגד הרשויות הציבוריות שנמנעו מלפסול את התמודדות העמותה במכרז לקבלת הקרקע עליה יוקם הפרוייקט, חרף פניות בעניין מצד התכנית לזכויות אדם.


החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד...


;