המחלקה לאכיפת דיני המקרקעין

עו"ד חובב ארצי מונה לתפקיד מנהל המחלקה לאכיפת דיני המקרקעין בפרקליטות המדינהעו"ד ארצי יהיה אחראי להתוויית מדיניות האכיפה בדיני מקרקעין. במקביל הוקמה בהתאם להחלטת הממשלה הוקמה מנהלה בין משרדית לאכיפת דיני מקרקעין, לרבות: בניה בלא אישור, פלישות למקרקעי ציבור וכריה וחציבה ללא היתר.


החלטת מועצה על הגברת השקיפות; הצעת חוק בנוגע לפינוי-בינוי לא מגנה על החלשים; הארכה נוספת של הוראות המעבר ועוד...


;