גיליון מס 68 אוקטובר 2011

האגודה לצדק חלוקתי למקבלי ההחלטות: "חוק זיכיון ים המלח פוגע קשות במשאבי הציבור ובזכויותיו, ומקנה הטבות בלתי סבירות לגורמים פרטיים המחזיקים ברכוש הציבורי"

בדיקת האגודה לצדק חלוקתי אודות אופן הקצאת משאבי ים המלח, השימוש בהם והתמורה המתקבלת בגינם מעלים ממצאים חמורים, ביניהם: התנהלות לקויה של המדינה כלפי מחצבי ים המלח וסביבתו; מתן הטבות בלתי סבירות לגורמים פרטים אשר זוכים להתעשר, מניצולם הכלכלי של משאבים השייכים לכלל הציבור והפקעת רכושו של הציבור עבור תמורה זעומה לקופה הציבורית.

עדכונים מפעילות האגודה

פניות למקבלי החלטות, פרסומים בתקשורת ועוד

האגודה לצדק חלוקתי לוועדת רוטקופף: "יש לבטל את משטר הנחלות ולהנהיג מדיניות חדשה להקצאת קרקע חקלאית, המתאימה לזמננו"

לאחרונה ערכה וועדת רוטקופף שימוע לחברי האגודה לצדק חלוקתי בנוגע להקצאת קרקע חקלאית ומשטר הנחלות, ולאחריו הגישה האגודה עמדה מעודכנת.

האגודה לצדק חלוקתי: "דווקא בשל מצוקת הדיור אין להעניק לגורמים פרטיים להמשיך להחזיק במבני ציבור ולהעניק להם הנחות אזור בעת שינוי ייעוד. על המדינה להשיב מבנים אלה לחזקתה ולהקצותם לאוכלוסיה נזקקת ולמטרות דיור ציבורי ודיור בר השגה"

לאחרונה התקבלה החלטת מועצה 1228 שעניינה "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". החלטה זו מחילה הנחות אזור גם על שינוי ייעוד של מבני ציבור. טרם קבלת ההחלטה פנתה האגודה לצדק חלוקתי למועצת מקרקעי ישראל ולשר האוצר והתריעה בפניהם שאין לקבל את הצעת ההחלטה בעניין, בין היתר כיוון שזו מעניקה הטבות יקרות ערך לגורמים פרטים המחזיקים במבני ציבור ואינה מקדמת, כהצהרתה, פתרון למצוקת הדיור הקיימת ואף אינה מגבילה את שינוי הייעוד למגורים ולכאורה ניתן לשנות מבנים אלה גם למסחר ולתעשייה. בסופו של יום, על אף התרעות האגודה, הוחלט לקבל את ההחלטה אולם הובהר כי הנחות האזור יחולו רק בעת שינוי ייעוד למגורים.

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;