גיליון מס 46 דצמבר 2009

כתבת עדכונים לחודש דצמבר 2009

בין העדכונים: הליכים משפטים, מכתבים ועוד..

המים כמשאב הציבור

המים כמשאב הציבור – האגודה לצדק חלוקתי והתוכנית ללימודי המוסמך במדיניות ציבורית למנהלים באוניברסיטת ת"א קיימו כנס בעניין מדיניות המים בישראל.

התעשרות ממקרקעי הציבור במסווה של הסדר פירעון חובות

ביום 28/12/09 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל, שעל סדר יומה הונחה הצעת החלטה המעניקה לקיבוץ האון הטבה בלתי סבירה בשטח של 115 דונם, הטבה הנוספת לסל ההטבות אותן נתנה המדינה לקיבוץ לצורך פירעון חובותיו.

האגודה לצדק חלוקתי למועצת מקרקעי ישראל: "הצעת ההחלטה בעניין הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל סותרת באופן בוטה הוראות מפורשות, אשר נקבעו בחוק"

ביום 28/12/09 דנה מועצת מקרקעי ישראל בהצעת החלטה מס' 278 בעניין הרפורמה בניהול מקרקעי ישראל. טרם הדיון טענה האגודה בפני המועצה כי ההצעה מתעלמת מהוראות חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט – 2009 (להלן: "החוק המתקן"), המסדירות את אופן ניהול מקרקעי ישראל, ואף סותרת אותן.

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;