גיליון מס 7 מאי 2006

האגודה לצדק חלוקתי למינהל: החלטה 969 – אינה סבירה

האגודה לצדק חלוקתי, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, הגישה למינהל מקרקעי ישראל נייר עמדה בנוגע להחלטה הקובעת את שיעור הפיצוי עבור קרקע חקלאית שהופשרה לבנייה; בנייר העמדה טענה האגודה כי ההחלטה מעניקה הטבות כלכליות ניכרות הסוטות מעקרונות הצדק החלוקתי שנקבעו בבג"ץ הקרקעות

דירקטוריון קק"ל אישר את עיקרי הסכם חילופי הקרקעות עם המדינה

על פי ההסכם תועברנה למדינה קרקעות קק"ל בערים, ובתמורה תקבל קק"ל קרקעות בנגב ובגליל ותשלום כספי; כמו כן, יופחת מספר נציגי קק"ל במועצת מקרקעי ישראל

חרף חוות דעת משפטית - המינהל ממשיך להקצות מגרשים לצימרים ללא מכרז

הנהלת המינהל קבעה כי הנוהל הקיים כיום להקצאת מגרשים הכוללים צימרים ללא מכרז – אינו חוקי; חרף הקביעה, הורתה ההנהלה למינהל להמשיך ולהקצות מגרשים אלה בפטור ממכרז ואף לפעול לשינוי החוק כך שתתאפשר גם בעתיד הקצאה כזו ללא מכרז

בין קווי היסוד של הממשלה החדשה: עיגון זכויות החקלאים בקרקע

למרות הביקורת על המלצות ועדת הבר והניסיונות השונים לעיגון זכויות החקלאים, התחייבה הממשלה החדשה לפעול בנושא; עם זאת, ראש אגף התקציבים באוצר הצהיר, בנוגע להצעת החוק לעיגון זכויות החקלאים בקרקע, כי "המציאות הפרלמנטרית, המשפטית והציבורית לא תאפשר לחוק כזה להתקבל"

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;