גיליון מס 6 מרץ 2006

שורה של החלטות אושרו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה

הליך כינוס הישיבה היה שוב בלתי תקין; ההודעה על כינוס הישיבה והצעות ההחלטה פורסמו ימים ספורים בלבד לפני הדיון, ללא שהות מספקת לציבור ללמוד אותן ולהגיב עליהן

הצעת החוקה מאפשרת הקצאת קרקעות על בסיס מגזרי

הצעת "חוקה בהסכמה", אשר אושרה במליאת הכנסת, כוללת מספר סעיפים העוסקים בזכות הקניין ובקרקעות המדינה. בין ההצעות: עיגון זכות להקצאת קרקע לקהילות מובחנות, וביטול הבעלות הלאומית במקרקעי ישראל

החלטה 1062 בדבר נכסים ציבוריים שמתבצע בהם שינוי יעוד

האגודה לצדק חלוקתי הגישה למינהל נייר עמדה בעניין החלטה 1062 הקובעת בין היתר הוראות בדבר נכסים שהוקצו למטרות ציבוריות ללא מכרז – ועתה מבוקש למכור אותם או לבצע בהם שינוי ייעוד; האגודה הצביעה על מספר סעיפים בעייתיים שעלולים לתמרץ חוכרים להסב נכס ציבורי לשימוש מסחרי, ולהביא לפגיעה בציבור.

החלטה חדשה של המינהל מתמרצת רשויות מקומיות לצמצם שטחי ציבור

החלטה 1069 קובעות הוראות בדבר שיעור השטחים שיוקצה לצורכי ציבור;אחת ההוראות קובעת תגמול כלכלי לרשויות שיפחיתו את שטחי הציבור בתחומן ואילו הוראה אחרת קובעת מעין קנס על רשויות שיגדילו את שיעור שטחי הציבור.

בעקבות מאבק של האגודה לצדק חלוקתי: נדחה הדיון בהמלצות ועדת הבר

לאחר מספר פניות ליועץ המשפטי לממשלה ולשר אולמרט, בהן הועלה החשש כי הדיון בהמלצות ערב הבחירות יהווה מחטף פוליטי, הוחלט לדחות את הדיון בהמלצות עד לאחר הבחירות; אחת מהפניות נעשתה בשיתוף נציגי הקיבוצים, המסכימים כי הליך קבלת ההמלצות היה קלוקל ובלתי תקין.

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;