גיליון מס 1 אוגוסט 2005

שקיפות החלטות המועצה

ביום 27/7/2005 המועצה אימצה את המלצת ועדת גדיש כי סדר היום והצעות ההחלטה יפורסמו באתר המינהל עם הגשתם לחברי המועצה. [החלטה 1055].

חדשות ארגונים

עתירת אט"ד נגד שר הפנים; עדאלה נגד הדרת יישובים בדואים; הקליניקה המשפטית ועדות קבלה

המחלקה לאכיפת דיני המקרקעין

עו"ד חובב ארצי מונה לתפקיד מנהל המחלקה לאכיפת דיני המקרקעין בפרקליטות המדינה

חברת מהדרין תרוויח מההתנתקות

הוכפל התשלום למהדרין על הקרקע למפוני ההתנתקות: החברה תקבל 20 מיליון דולר עבור 2,000 דונם בניצנים, שיופשרו להקמת 1,600 בתים צמודי קרקע.

עתירת עמותת אדמתי ותגובת המדינה

עמותת "אדמתי", המאגדת יישובים חקלאיים, הגישה עתירה לבג"ץ בנוגע להחלטה 969 של מועצת ממ"י, אשר קובעת שיעור פיצוי לפי פרמטרים קבועים בגין שינוי יעוד של קרקע חקלאית. דרישתה העיקרית היא לאפשר למי שמתנגד לשינוי היעוד לקבל פיצוי מוגדל, על אף התנגדותו, וכן כי הפיצוי יושפע מהשקעתו של כל חוכר בקרקע.

שקיפות

לאחרונה התקבלו מספר החלטות, שיש בהן כדי להשפיע על שקיפות ההחלטות המתקבלות בנושא צדק חלוקתי במקרקעין.

הוראות המעבר

הארכה נוספת של ההוראות: בישיבתה מיום 27.7.05 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בדבר הארכה נוספת של הוראות המעבר לביצוע עסקאות עפ"י החלטות מועצה 717, 727, 737 (שעניינן פיצוי בגין שינוי יעוד של קרקע חקלאית ושנפסלו בבג"צ הקרקעות) עד 31.12.05. [החלטה 1063]

זרקור

הצעת חוק המאפשרת לתבוע דייר המתנגד לפרויקט פינוי בינוי עברה בקריאה ראשונה, מבלי להתייחס לכשל כאשר רוב הבעלים הם בעצם חברת דיור ציבורי ומבלי ליתן הגנה מספקת למיעוט.

פסיקות חדשות בענייני מדיניות המקרקעין והמשאבים

פסיקות חדשות בענייני מדיניות המקרקעין והמשאבים

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;