גיליון מס 61 מרץ 2011

הקואליציה לדיור בהישג יד לראש הממשלה: "עקיפת הליכי התכנון התקינים, תייצר תוכניות פגומות, שאינן מבטיחות לתושבים איכות חיים מינימאלית, תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על תוכניות".

בימים אלה מקדם ראש הממשלה הצעה להקים ועדות לדיור לאומי (וד"ל) שיוסמכו לאשר בהליך מקוצר תוכניות ל-50,000 יח"ד. לפי ההצעה, הוד"ל תוסמך לאשר תוכניות למגורים שסותרות תוכניות אחרות, למעט תמ"א 35. בנוסף, הוד"ל תוכל לפטור תוכנית מתסקיר השפעה על הסביבה, אף במקום שיש לכך הצדקה מקצועית.

המאבק הציבורי הצליח: מליאת הכנסת אישרה את חוק מיסוי רווחי גז ונפט

טרם הדיון בוועדת הכספים על הצעת חוק מיסוי רווחי הגז והנפט (להלן: "חוק ששינסקי"), עלה החשש כי יוענקו לחברות הגז הטבות מפליגות, שירוקנו מתוכן את המלצות וועדת ששינסקי. בהמשך לכך, טענה האגודה לצדק חלוקתי כי הענקת הטבות נוספות לחברות הגז הינה מעילה באמון הציבור.

האגודה לצדק חלוקתי לוועדה הקרקעית לניהול קרקע חקלאית: "יש לעודד את החקלאים והחקלאות ולא את אלו שמחזיקים בקרקע בכדי למסחר אותה ואינם עוסקים עוד בחקלאות".

בהמשך לקול הקורא שפרסמה הוועדה לשם בחינת המדיניות הקרקעית לניהול קרקע חקלאית הנכללת בגדר מקרקעי ישראל, במסגרתו התבקש הציבור להביע את עמדתו, הגישה האגודה לצדק חלוקתי נייר עמדה מטעמה. להלן עיקרי טענותיה :

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;