גיליון מס 24 פברואר 2008

עדכון מפעילות האגודה לחודש פברואר 2008

הודעה על קיום פגישה ראשונה של פורום הדיור ועדכונים נוספים:

העדר סיקור של מדיניות המקרקעין - מחדל תקשורתי

מצב הסיקור של מדיניות המקרקעין במדיה הישראלית בכי רע. הצורך ליידע את הציבור על גודל הסכנות בפניהם ניצבת החברה הישראלית, הגלומות במדיניות מקרקעין לא אחראית, טרם הופנם. הסכנות הקיימות היו אמורות למתג את מדיניות המקרקעין בעמודי החדשות, במקומות בולטים יחסית, ובליווי פרשנות ראויה. במקום זאת הידיעות, אם הן בכלל נכנסות למדיה, מגיעות בעיקר הישר לעמודי הכלכלה. הדבר משול לפרסום ידיעה על מתיחות עם סוריה בבוקסה קטנה בדף חדשות החוץ.

יישום עקרונות הצדק החלוקתי במערכת המס

לאחרונה הוצע לערוך שינויים בדבר ההטבות בתשלום מס הכנסה, שניתנות כיום למספר יישובים כך שמעתה ואילך, הזכאות תוענק בהתאם לקריטריונים המבוססים על מיקום היישוב ביחס לגבול, מצבם הכלכלי–חברתי של תושביו וריחוק מהעיר הגדולה. באם ההצעה תתקבל ישתנה המצב הנוכחי בו מוענקים הטבות ממס ללא קריטריונים ברורים דיים.

תמונת מצב של התדיינויות ופסיקה בנוגע לניסיונות המגזר הכפרי להשביח מעמד מחזיקי הקרקע החקלאית נכון לשנת 2007/8

מניתוח הפסיקה בנוגע למקרקעין במגזר הכפרי עולה ממצא חד משמעי: רוב התביעות שמוגשות על ידי חברי המגזר הכפרי נדחות וההצלחות מועטות. עוד עולה כי גם כאשר מתקבל פסק דין בערכאה נמוכה, ההחלטה נהפכת בבית המשפט העליון. בעקבות הכישלונות בזירת בתי המשפט עולה חשש שהמלחמה של המגזר הכפרי על קרקעות הציבור תנותב לזירות אחרות.

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;