גיליון מס 76 של האגודה לצדק חלוקתי

עדכונים מפעילות האגודה לצדק חלוקתי

פגישות עם מקבלי החלטות, התכתבויות ועדכונים נוספים

האם מהדרין תזכה לשנות ייעוד בקרקעות שנמסרו לה לחקלאות?

השופטת דרורה פלפל מבית המשפט המחוזי קבעה כי מינהל מקרקעי ישראל אינו רשאי להוסיף סעיף המתייחס לשינוי יעוד קרקעות חקלאיות המחוזקות על ידי חברת מהדרין, בעת חידוש חוזי החכירה של החברה. האגודה לצדק חלוקתי סבורה כי מדובר בפסיקה בעייתית המתעלמת מזכויות הציבור במשאב הקרקע החקלאית.

ביקורת על התנהלות הממשלה בדיון בקריטריונים לדיור בר השגה בבית המשפט העליון

ביום 29.11.2012, ניתן צו על תנאי ל-90 יום, נגד הקריטריונים לדיור בר השגה כפי שנקבעו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1249, "מחיר למשתכן"

החלטת מועצה חדשה תאפשר גביית תמלוגים עבור הפרויקטים הסולאריים

ביום 26.12.2012 נכנסה לתוקפה החלטה שהתקבלה לאחרונה על ידי מועצת מקרקעי ישראל. ההחלטה מסמיכה את הנהלת המינהל להחליט על גביית תשלום בשיטה של תמלוגים ו/או שילוב דמי חכירה מהוונים ותמלוגים, בהתאם להמלצת צוות בין משרדי שהוקם למטרה זו.

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;