גיליון מס 62 אפריל 2011

גיליון מס 63 מאי 2011

בגיליון : האגודה לצדק חלוקתי מברכת את מועצת מקרקעי ישראל על שהסירה את ההצעה להפריט את יישוב "נווה תמרים", מסדר יומה; ביום 31.5.2011 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל כאשר על סדר יומה הצעות החלטה בעייתיות ביותר. ההחלטה להשכיר דירות בקיבוצים תכשיר פעילות בלתי חוקית שנעשתה במשך השנים; המרוויחים העיקרים מרפורמת הפרטת הקרקעות ומהרפורמה בתכנון ובניה: כרישי הנדל"ן וקבוצות לחץ בחברה הישראלית

10 מכות התכנון והבניה בישראל

"המקרקעין הם נכס יחיד במינו מבין נכסיה של המדינה, וקשה להפריז בחשיבותם לחברה ולמדינה. אם האומה ומפעלה התרבותי הם ה"נשמה" של העם, הרי שמקרקעיה הם ה"גוף" שלו". כך קבע בג"ץ (244/00) בדיון בשינוי ייעוד הקרקעות החקלאיות.

עדכונים מפעילות האגודה לצדק חלוקתי

הליכים משפטים, הגשת ניירות עמדה ועוד: התקבל פסק דין בעתירת התנועה לחופש המידע והאגודה לצדק חלוקתי, לחשיפת פרוטוקולי ועדות הקבלה. פסק הדי קיבל את העתירה בחלקה.

סיוע בדיור לקשישים עולים : צעד נכון בדרך לפתרון בעיית מחוסרי הדיור בישראל

ההחלטה לבנות דירות לקשישים נזקקים, היא פתרון חלקי בלבד לבעיות של מחוסרי הדיור בישראל. יום השואה מחדד את השאלה כיצד המדינה מסייעת לאזרחיה הוותיקים. התשובה: בצורה נקודתית ולא מספקת

פסק דין של בית המשפט המחוזי : בעת הפקעת קרקע יש לשלם את שווי השוק שלה (כקרקע חקלאית) אולם, במקרה של השבת הקרקע למינהל עקב שינוי ייעוד, הפיצוי יינתן ללא זיקה לקרקע.

לאחרונה ניתן פסק דין של שופט בית המשפט המחוזי, כבוד השופט יעקב שינמן. פסק הדין עוסק בסוגיית שינוי ייעוד הקרקעות החקלאיות והפיצוי עבורם. בתקשורת הוצג פסק הדין, כפסק דין תקדימי שעומד בסתירה לבג"צ הקשת המזרחית (244/00). אולם מקריאתו עולה דווקא תמונה הפוכה. הפסיקה עומדת בקנה אחד עם העקרונות שנקבעו בעבר.

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;