גיליון מס 10 נובמבר-דצמבר 2006

חוות דעת ומסמכים פנימיים מעלים תמונה קודרת בפרשת יכין חק"ל

מועצת מקרקעי ישראל העניקה הטבות ליכין חק"ל על יסוד הבטחה שספק אם ניתנה; חוות דעת פנימיות: ההבטחה חסרת תוקף משפטי. החלטת המועצה עלולה להוות בסיס לתביעות עתידיות של יכין חק"ל.

רווחים שלא כדין מכוח החלטה 737 – הוראות המעבר אינן אמורות להכשיר את השרץ

מעובדות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין קיבוץ מפלסים עולה, כי הקיבוץ הרוויח סכום עתק מעסקת הרחבה שבוצעה מתוקף החלטה 737, למרות שהמצב המשפטי עוד טרם ביטולה של החלטה זו, לא התיר הפקת רווחים אלה.

הטבות נוספות למגזר החקלאי בנוסח החדש של הצעת החלטה 979

הגרסה החדשה של החלטה 979 תובא בקרוב להצבעה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל. מהשוואת הגרסה החדשה לנוסח הקודם, עולה כי בגרסה הנוכחית מוענקות הטבות נוספות למגזר החקלאי מעבר להטבות המופלגות שהיו גלומות בהצעה הקודמת. האגודה לצדק חלוקתי התריעה בעבר על חששה כי נציגי המיגזר החקלאי שותפו בהליך עיצוב ההחלטה. כעת נראה כי לא היה זה חשש שווא.

רווחים שלא כדין מכוח החלטה 737 – הוראות המעבר אינן אמורות להכשיר את השרץ

מעובדות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין קיבוץ מפלסים עולה, כי הקיבוץ הרוויח סכום עתק מעסקת הרחבה שבוצעה מתוקף החלטה 737, למרות שהמצב המשפטי עוד טרם ביטולה של החלטה זו, לא התיר הפקת רווחים אלה.

הטבות נוספות למגזר החקלאי בנוסח החדש של הצעת החלטה 979

הגרסה החדשה של החלטה 979 תובא בקרוב להצבעה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל. מהשוואת הגרסה החדשה לנוסח הקודם, עולה כי בגרסה הנוכחית מוענקות הטבות נוספות למגזר החקלאי מעבר להטבות המופלגות שהיו גלומות בהצעה הקודמת. האגודה לצדק חלוקתי התריעה בעבר על חששה כי נציגי המיגזר החקלאי שותפו בהליך עיצוב ההחלטה. כעת נראה כי לא היה זה חשש שווא.

עתירה לבג"צ עלולה לשמש ככלי בידי גני האירועים הבלתי חוקיים

עתירת ח"כ אילטוב לבג"צ בדרישה לעכב הריסת גני אירועים אינה מבוססת כראוי; העתירה עלולה הייתה לשמש כמכשיר בידי גני האירועים הבלתי חוקיים

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;