גיליון מס 22 דצמבר 2007

פיצוי בגין קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים

בחודש דצמבר התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1222 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה". ההחלטה כוללת תמריצים להשבת קרקע חקלאית שיעודה שונה וזאת בכפוף לבקשת מינהל מקרקעי ישראל להשיב את הקרקע.

עדכונים מפעילות האגודה לחודש דצמבר 2007

בעניין אתר החרמון, חברת יכין חק"ל, השתתפות בכנסים ועוד...

הכנס "בין צדק חלוקתי לצדק סביבתי" הביא לדיאלוג אמיתי בין הצדדים

בכנס "בין צדק חלוקתי לצדק סביבתי" התקיים דיון על הרפורמה המתוכננת בקרקע החקלאית נוכח הפשרת הקרקעות החקלאיות לבנייה ותעסוקה (החלטות מועצה מס' 979 ו-1101). הכנס יצר דיאלוג במסגרתו הוצעו הצעות קונקרטיות לקבלת החלטות מאוזנות וסבירות יותר מבחינה ציבורית.

מינהל מקרקעי ישראל משנה כיוון ויוצא כנגד גביית כספים אסורים ממשתכנים בהרחבות

החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל שהתקבלה באחרונה מבקשת "לבטל את הפטור ממכרז שניתן לאגודות הישובים להמליץ על מועמדים למגרשי הרחבה". נראה כי גם במינהל מתחילים, גם אם באיחור, להפנים את המשמעויות הציבוריות שיש לגביית כספים שלא כדין מהמשתכנים בהרחבות.

מעונות החוסים על סף ההפרטה

מספר החלטות ממשלה ובניהן החלטה מאוגוסט 2007 קובעות כי מעונות החוסים יופרטו וזאת בעיקר מטעמי חסכון בתקציב. להפרטה שכזו עשויות להיות השלכות הרסניות ביותר. בסופו של יום, ועדת משנה של הכנסת עצרה את המהלך ואולם נראה כי הדיון בסוגיה טרם הסתיים.

סופרמרקט אינו שימוש חקלאי

פסק דין שניתן לאחרונה בעניין הסטופמרקט בקיבוץ יגור קבע כי לא ניתן לראות במרכול אדיר מימדים כשימוש חקלאי לשיווק תוצרת חקלאית כפי שנטען ע"י הקיבוץ והיזמים; בית המשפט פסק כי שימוש שכזה עומד בסתירה לייעוד חקלאי וכי הניסיון לראות במרכול שכזה שימוש חקלאי מפאת העובדה שנמכרת בו גם תוצרת חקלאית הינה פרשנות מרחיקת לכת ומאולצת הפוגעת ברציונאל של דיני התכנון והבנייה; לפיכך הורה בית המשפט על הפסקת הפעילות במבנה תוך שלושה חודשים;

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;