גיליון מס 28 יוני 2008

עדכונים מפעילות האגודה

בין העדכונים: פגישה שלישית של פורום הדיור, ישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, הגשת עתירה לבג"צ וכו'...

איך מכר אותנו המינהל ליזמי הגולף

מינהל מקרקעי ישראל מקבל מדי שבוע החלטות בדבר חלוקת קרקעות מבלי שמי מאתנו ידע על קיום ההחלטות או יוכל לבקש לשנותן.

הגשת עתירה לחשיפת פרוטוקולים של ועדות הקבלה

התנועה לחופש המידע והאגודה לצדק חלוקתי עתרו לבג"צ, ביום שלישי ה - 24/6/08, בבקשה להורות למינהל מקרקעי ישראל ומשיבים נוספים למסור לידיהם טפסים שהגישו מועמדים לועדות קבלה של יישובים קהילתיים וחקלאים, פרוטוקולים והחלטות של ועדות הקבלה, שדחו את המועמדים ופרוטוקולים של ועדות הערר של מינהל מקרקעי ישראל.

סערה סביב החלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל

בהמשך לדיון הראשון בבג"צ בעתירות נגד החלטות 979 ו-1101 של מועצת מקרקעי ישראל, החליט בית המשפט להגדיל את ההרכב לשבעה שופטים . בדיון טענה האגודה לצדק חלוקתי כי קיימים מסמכים לפיהם גורמים בכירים במינהל מסתייגים מהחלטה 979. אולם, למרות ההסתייגויות מההחלטה, מועצת מקרקעי ישראל תחליט בישיבתה הקרובה אם יש "לתקן" את החלטה 979 ולהעניק במסגרתה הטבות נוספות.

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;