גיליון מס 4 ינואר 2006

בעקבות עמדת האגודה לצדק חלוקתי: שונה חוק פיצויים בעסקת פינוי-בינוי

הצעת החוק קבעה כי דייר סרבן בפרוייקט פינוי-בינוי ישלם פיצויים לדיירים האחרים; האגודה לצדק חלוקתי הצביעה על כך שהחוק אינו מתייחס למצב בו אדם אחד מחזיק ברוב הדירות בבית המשותף; החוק תוקן בהתאם.

הוקפאה החלטה 969 הקובעת פיצוי לחקלאים שאדמתם "הופשרה" לבנייה

בג"ץ הורה למועצת מקרקעי ישראל לשקול דיון מחודש בהחלטה עקב טענות חקלאים כי שיעור הפיצוי נמוך מדי; האגודה לצדק חלוקתי למינהל: אם ייערך דיון מחודש – יש לשמוע גם את עמדתנו

מועצת מקרקעי ישראל החליטה על שורה של רפורמות מרחיקות לכת בעקבות המלצות ועדות גדיש והבר

בין החלטות המועצה: הענקת אפשרות לבניית מבני מגורים ותעשייה במושבים, שיוך דירות לחברי קיבוצים, הענקת זכות בעלות לדיירי המגזר העירוני, הפרדת קרקעות קק"ל מהמדינה ושינוי מבנה מועצת מקרקעי ישראל; למרות ההשלכות החברתיות והכלכליות הניכרות – ישיבת המועצה התנהלה בהליך קלוקל ותוך ניגוד עניינים של השר הממונה אולמרט.

ממצאי דו"ח מבקר המדינה מעמידים בסימן שאלה את המלצות ועדת הבר

על פי ממצאי המבקר, נבנים מבנים מסחריים רבים בנחלות חקלאיות בניגוד לתוכניות תקפות; ועדת הבר מאפשרת מתן זכויות בנייה נרחבות, גם אם בנחלה מבני תעסוקה שאושרו בהיתרים לשימוש חורג בלבד; האגודה קוראת לתת זכויות בנייה בנחלות רק בכפוף להסדרת מבני תעסוקה בתוכניות מתאר

בהיחבא של תיקון חקיקה טכני: הטבות לקיבוצים מופרטים

תקנות חדשות מרחיבות את הגדרת "קיבוץ" בדין הישראלי גם לקיבוצים מופרטים; התוצאה: חוקים רבים ומיטיבים, שחוקקו מתוך התייחסות למאפייני הקיבוץ השיתופי, חלים גם על קיבוצים מופרטים – ללא הצדקה.

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;