גיליון מס 23 ינואר 2008

עדכון מפעילות האגודה לחודש ינואר 2008

השתתפות בדיונים בכנסת, הגשת ניירות עמדה, השתתפות בכנסים ועדכונים נוספים:

מגעים עם משקיעים מחו"ל למכירת קרקעות הציבור

לאחרונה פורסמה כתבה בעיתון "ידיעות אחרונות" לפיה קבוצת משקיעים מטקסס מנהלת משא ומתן לרכישת שטחים במושב חלץ, מידי חברת ש. ארוגי (שבבעלות משפחת ארוגי), תמורת 3.5 מיליון דולר. עוד מצוין בכתבה, כי השטח המיועד הינו אדמת מינהל חקלאית בחכירה לדורות וגודלו מתפרש על כ-240 דונם.

"קיבוצים זעירים" ימשיכו להחזיק בקרקעות נרחבות של הציבור על אף העדר פרופורציה בין מספר המשפחות בקיבוץ לבין שטח הקרקע שהוקצה

היוזמה של המינהל לקבלת החלטה סבירה מבחינה ציבורית, נעצרה במסגרת הפעלת לחצים, בסופו של דבר החליט המינהל שלא להחליט.

המינהל ממשיך לשתף את נציגי תנועות ההתיישבות בהליכי קבלות החלטות הנוגעות לעניינם

האגודה לצדק חלוקתי טענה בפני היועץ המשפטי לממשלה כי שיתוף סלקטיבי של נציגי המגזר הכפרי בלבד בניסוח/קבלת החלטות במועצת מקרקעי ישראל הינו שיתוף פסול שאין לו מקום במשטר דמוקרטי תקין.

מועצת מקרקעי ישראל דנה וקיבלה שורה של החלטות, חלקן בעלות השלכות כלכליות משמעותיות

האגודה לצדק חלוקתי הגישה נייר עמדה בטרם הדיון על ההצעות שעניינן: שינוי ייעוד נכס שהוקצה למטרות ציבור, הצבת קרוונים להלנת פועלים זרים במגזר הכפרי, והעברת זכויות בבנייה נמוכה לאוכלוסייה בעלת מאפיינים מיוחדים.

  • 1

קטגוריות נוספות

הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;