התנהלות בלתי שקופה של רשות מקרקעי ישראל: הצעות לישיבת מועצה מיום 24.9.2015

הצעות ההחלטה אשר נידונו במועצה ביום 24.9.2015 לא פורסמו כנדרש טרם כינוס הישיבה. ההצעות נושאות את התאריך 21.9.2015, כאשר בין תאריכים אלה חל יום כיפור. נוכח האמור שלחה האגודה לצדק חלוקתי נייר עמדה לשר האוצר יו"ר מועצת מקרקעי ישראל וחברי מועצת מקרקעי ישראל והתריעה בפניהם על קבלת החלטות שלא כדין, וללא שיתוף ציבור.


התנהלות בלתי שקופה של רשות מקרקעי ישראל: הצעות לישיבת מועצה מיום 24.9.2015

הצעות ההחלטה אשר נידונו במועצה ביום 24.9.2015 לא פורסמו כנדרש טרם כינוס הישיבה. ההצעות נושאות את התאריך 21.9.2015, כאשר בין תאריכים אלה חל יום כיפור. כמו כן, אין זכר לישיבת המועצה המתוכננת בדף הבית של רשות מקרקעי ישראל ובהודעות הדוברות. גם סדר היום של ישיבת המועצה אינו נושא תאריך, ולא בכדי.

נוכח האמור שלחה האגודה לצדק חלוקתי נייר עמדה לשר האוצר יו"ר מועצת מקרקעי ישראל וחברי מועצת מקרקעי ישראל והתריעה בפניהם על קבלת החלטות שלא כדין, וללא שיתוף ציבור.

בהתאם להחלטת המועצה "תקנון נוהל לישיבות מועצת מקרקעי ישראל" יש לתת לציבור זמן תגובה ראוי לבחינת הצעות ההחלטה ואפשרות להגיב להם. זמן התגובה קוצר לאחרונה משבעת ימי עבודה לחמישה.לעמדת האגודה, רשות מקרקעי ישראל אינה מוסמכת לקבל החלטות ללא שיתוף ציבור. התנהלות רשות מקרקעי ישראל במקרה הנ"ל הינה התנהלות בלתי שקופה, הנוגדת את הדין והחלטות המועצה. האגודה מתריעה כי התנהלות שכזו אף עשויה לעלות חשש לקבלת החלטות בלתי ראויות ולמחטפים.;