קבלת מסמכים פנימיים של ועדת ההשגות על החלטות ועדות הקבלה ליישובים קהילתיים

בסוף חודש נובמבר 2018, הגישו האגודה לצדק חלוקתי והתנועה לחופש המידע בקשה משותפת בהתאם לחוק חופש המידע, בה נדרשו המסמכים מעבודת ועדת ההשגות


במדינת ישראל קיימים 117 ישובים אשר יכולים על פי חוק להתנות שיווק מגרשים בעת הצטרפות משפחות חדשות לתחומם, בכך שכל המבקש להצטרף יהא חייב לעבור בחינה מטעם ועדת קבלה. על פי החוק, יישובים הרשאים לערוך ועדות קבלה כאמור מצויים בגליל (העליון והתחתון), ברמת הגולן ובנגב ותנאי לכך הוא שיכללו עד 400 משפחות (הצעת חוק להרחבת מספר היישובים היכולים להפעיל ועדות קבלה, ע"י העלאת המספר ל-700 בתי אב, עברה בקריאה טרומית בצדמבר 2018). אל האגודה הגיעו פניות רבות של אזרחים שנפגעו מן השיקולים השונים העומדים בפני ועדות הקבלה שמנעו מהם להתגורר במחוז חפצם. האגודה פעלה לטיפול בנושא, ובכלל, נציגיה הופיעו בוועדה לצדק חלוקתי בכנסת בנושא.

האגודה החליטה כי יש לבחון את יעילותו של מנגון העררים על ועדות הקבלה הללו. ועדת ההשגות הוקמה ב-2014, שלוש שנים לאחר שנחקק ואושר חוק ועדות הקבלה, הקובע את הקמה, וזאת רק לאחר שההשתהות בכינוס הוועדה הביאה לפנייה של הקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב שאיימה בנקיטת צעדים משפטיים. בדיקת האגודה העלתה כי לא מפורסמים מסמכים מעבודת ועדת ההשגות, ולכן לא ניתן לעמוד על האפקטיביות שלה כמגינה על ערך השוויון.

בסוף חודש נובמבר 2018, הגישו האגודה לצדק חלוקתי והתנועה לחופש המידע בקשה משותפת בהתאם לחוק חופש המידע, בה נדרשו המסמכים מעבודת ועדת ההשגות. לאחר מו"מ ארוך עם הממונה על חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל, נתקבלו עשרות עמודים של פרוטוקולים (ללא פרטים מזהים), המראים כי רוב הערעורים שהוגשו לוועדה - התקבלו.

לעיון בבקשה המשותפת של האגודה לצדק חלוקתי והתנועה לחופש המידע

הפרוטוקולים הועברו ע"י התנועה לחופש המידע למערכת גלובס:

ועדות הקבלה הדור החדש: בואו לגור איתנו! אלא אם כן אתם דתיים, ערבים, רווקים או סתם נראים קצת שונה, גלובס, 1/2/19

;