עדכונים מפרויקט שינוי גבולות וחלוקת הכנסות

נושא הגבולות וחלוקת ההכנסות בין רשויות, אוצר בחובו משאבים רבים. כיצד מחלקים? באילו אוכלוסיות בוחרים לתמוך? סקירת פעילות האגודה


א. העיר האזורית

המצב החוקי כיום מציע אפשרויות של 'עיר', 'מועצה מקומית' ו'מועצה אזורית' בלבד, ומביא למצבים בהם חוסר הצדק החלוקתי זועק לשמים, כאשר רשות מקומית חלשה מופלית למול מועצה אזורית חזקה, הן בהקצאת קרקעות ושטחים והן בהכנסות ממיסים (כגון ארנונה). אנו מאמינים שאי השוויון הקיים בין קבוצות מסוימות בחברה הישראלית - כגון בני מושבים וקיבוצים למול עירונים, יהודים מול ערבים, מזרחים מול אשכנזים - נובע במידה רבה מקביעה ארכאית ושרירותית של גבולות השיפוט, ומאופן הקצאת הקרקעות. על כן, נדרש כאן שינוי מבני תפיסתי.

המושג 'עיר אזורית' משמעו ארגון מחדש של המרחב המוניציפלי על היבטיו השונים.
בבסיס הרעיון של הקמת עיר אזורית, עומד החיבור של המרחב העירוני, שהינו תחום השיפוט של העיר, עם המרחב הכפרי שסביבו, לכדי מרחב אחד משותף, שיימצא תחת ניהול אחד בכלל המישורים. גבולה המוניציפלי של העיר האזורית יעבור בטווח שבינה לבין הישויות העירוניות השכנות. בעבר היה ניסיון לקדם את אפשרות ה'עיר האזורית' בהצעת חוק. האגודה, יחד עם שותפיה, מעוניינת לבדוק כיצד ניתן לעשות זאת מבחינה משפטית ומבחינת לובי.

קידום רעיון 'העיר האזורית' מול משרד הפנים

בעקבות שולחן עגול מוצלח שנערך במאי 2018 עם נציגי משרד הפנים, נערכה בנובמבר פגישת המשך עם מר ליאור שחר - מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות במשרד הפנים. בפגישה השתתפו עו"ד רויטל ברילנשטיין ועו"ד סיון צדוק מהאגודה, אסף רז משתי"ל, אופיר איטח-סנדריי - עמיתה מבי״ס מנדל למנהיגות חינוכית, וד"ר בתיה רודד - גיאוגרפית מערד שחוקרת את הנושא. בפני מר שחר הוצגו פעילות הארגונים ורעיון העיר האזורית, נאסף מידע אודות ההליכים אותם מקדם משרד הפנים, וכן נדונו הנושאים הבאים: הקמת צוות מקצועי שיבחן את נושא העיר האזורית; קיום מפגשים של הארגונים עם הוועדות הגאוגרפיות הקבועות; , השפעת קרן הארנונה; בדיקה עתידית באשכולות של מדדי צמצום פערים ומעורבות הארגונים בקביעת האינדיקטורים; פערי החינוך בין הרשויות שיוצרים בידול; בעיית היישובים הלא מוכרים בנגב ונושאים נוספים.

לאחר הפגישה, הכינו הארגונים נייר עמדה מקיף בנושא העיר האזורית, שנשלח אל מר שחר. נייר העמדה יופץ בהמשך גם אל קובעי מדיניות ומקבלי החלטות נוספים.

לעיון בנייר העמדה

ב. יום עיון באונ' חיפה

בחודש ינואר, האגודה ערכה יום עיון בנושא לסטודנטים בקליניקה המשפטית לזכויות אדם בחברה באונ' חיפה, בהשתתפות עורכות הדין של האגודה, נשיא האגודה פרופ' סנדי קדר ומנהלת הקליניקה עוה"ד סמר קודחה. ביום העיון הרצתה נציגה מהוועדה הגאוגרפית הקבועה בחיפה, פרופ' דברה שמואלי, והסבירה על פעולת הוועדות בליווי סיפורי מקרה מרתקים, ואחריה הרצה ראש מועצת ג'סר א זרקה, ששטח את סיפור המועצה וקשייה בנסיון לקבל עוד שטחים לצרכיה, על תכנית המתאר המתעכבת ועוד. מטרת יום העיון היתה לחשוף את הסטודנטים לנושא ולגייס אותם לפעילות בפרוייקט.

ד. עמדת האגודה בעניין דחיית הבקשה לצו מניעה שהגישו המועצות האזוריות כנגד 36 מנדטים לוועדות הגאוגרפיות, שהנפיק שר הפנים ביום פירוק הממשלה.

לכתבה: בג"ץ דחה את העתירה לביטול הועדות הגאוגרפיות, אתר ביזנעס, שאול כהנא 03.03.2019

האגודה לצדק חלוקתי: "טבעי שתהיה התנגדות חריפה למהלכים מטעם המועצות האזוריות שהן בבחינת ה"חתול ששומר על השמנת". "פסיקת בג"ץ הדוחה את בקשת המועצות האזוריות לביטול הועדות הגאוגרפיות מגנה על הרשויות החלשות"


;