סיום פרויקט להגנת זכויות הדיור בעיר חיפה - סקירת פעילות ותוצרים

בשלוש השנים האחרונות הובילה האגודה פרויקט להגנת זכויות הדיור בשכונות הערביות בעיר חיפה, במימון האיחוד האירופי, ובשיתוף הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת חיפה והעמותה לקדמה חברתית בחיפה


תקופת הפרויקט הסתיימה באופן רשמי בחודש אוקטובר 2018, ובמסגרתו הושגו מספר הישגים משמעותיים:

· לאחר מו"מ לקראת הגשת עתירה, הושגה הסכמה בין השותפים ועיריית חיפה להרחבת בית הספר הממלכתי חיוואר ולהכשרת מבנה סמוך לצורך כך.

· עו"ד סמר קודחה מהקליניקה ועו"ד נורה אשקר-זהר מהאגודה הוזמנו להרצות על זכויות וחובות התושבים בעכו העתיקה. במפגש, אשר אורגן ע"י קבוצת פעילם מקומית בשם "קבוצת 5000", נכחו כ-100 תושבים שהביעו עניין רב במידע אשר נמסר ע"י עורכות הדין. במהלך המפגש חולקו למשתתפים עלוני מידע שהוכנו במהלך הפרויקט, ועותקים נוספים מהם נמסרו לידי הפעילים לחלוקה לתושבים נוספים.

· בחודש מאי 2018 קיימו השותפים שולחן עגול בנושא "גורלם של נכסי נפקדים בצל מכרזי המדינה למכירתם" - נושא מורכב ורגיש לחברה הפלסטינית בישראל. לדיון הוזמנו מספר ארגונים ואנשי מפתח בחברה הפלסטינית בישראל. ראו כאן כתבה בניוזלטר 'מרחב של צדק'.

· הפרויקט העניק סיוע משפטי לפונים מכל השכונות בחיפה. במסגרת הפרויקט הצליחו השותפים לעכב צווי פינוי בשני מקרים, לגרום לחברת עמידר לפעול למען הסרת "צו סכנה" ממבנה לאחר שיהוי המגיע לכדי שנה בביצוע העבודות, ולנהל 18 תיקים אשר חלקם עדיין מתנהלים בבתי-המשפט וחלקם הסתיימו בהליכי משא ומתן עם בכירים ב"עמידר".

· בדצמבר 2017 נערך ביקור של תשעה שגרירים ודיפלומטים ממדינות האיחוד האירופי, לרגל יום זכויות האדם הבינ"ל.

· בעקבות פניית השותפים בפרויקט, הוטלה על "עמידר" חובה לפרסם את מכרזיה בשפה הערבית והעברית כאחת, על מנת להגביר את נגישות מכרזיה לאוכלוסיה הערבית.

· גיבוש קבוצת פעילי שטח של כ-50 אנשים, שעברו הכשרה בת 10 מפגשים במגוון נושאים הקשורים לזכויות דיור ולהליכי פיתוח ותכנון עירוניים, ע"י מרצים בולטים בתחומי התכנון העירוני, זכויות דיור ציבורי, תהליכים מול רשויות מקומיות ועוד.

· הקמת "פורום דיור" בן 18 חברות וחברים, אשר קיימו מספר פגישות עם יועץ ארגוני ועם נציגי הארגונים השותפים בפרויקט. חברי פורום הדיור לקחו חלק ברוב פעילויות הפרויקט, והונחו ליזום תהליכים למען שינוי חברתי.

הישגי האגודה והשותפים זכו לסיקור תקשורתי רב הן בשפה הערבית והן בשפה העברית.

אף לאחר סיום תקופת הפרויקט הרשמית בסוף ספטמבר 2018, חלק מהפעילות עדיין נמשכת. שני תיקים בעניין צווי פינוי מתנהלים בבתי המשפט, במקרה אחר עדיין מתנהל הליך של הסרת צו סכנה מבית של דייר מוגן, ואף עדיין מתקבלות פניות לסיוע משפטי מעכו העתיקה.

התוצר האחרון של הפרוייקט הוא חוות דעת תכנונית שהוזמנה מד"ר רונן בן-אריה, לניתוח תהליכי התחדשות בשכונת קריית אליעזר וקריית אליהו, לבחינת התכניות הקיימות והליכים תכנוניים עתידיים לעומת צרכי האוכלוסייה הערבית המקומית. חוות הדעת הושלמה בחודש פברואר 2019.

לעיון: מסמך עקרונות: מענה לצרכי הדיור של האוכלוסיה הערבית בחיפה – תכנית להתחדשות עירונית בקריית אליעזר וקרית אליהו כמקרה בוחן

;