הגשת נייר עמדה לפני ישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה

האגודה לצדק חלוקתי הגישה את תגובתה לסדר היום שפורסם לפני ישיבת ה-24.12.18, לגבי כשלים מבניים חוזרים ומספר החלטות בעייתיות במיוחד


בתאריך 24.12.18 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה כשעל סדר יומה 15 הצעות החלטה. לרשות הציבור עמדו שלושה ימי עבודה להגשת התנגדויות או הערות לסדר היום המוצע ולהצעות ההחלטה. האגודה לצדק חלוקתי התגייסה לקריאת הצעות ההחלטה ולניסוח נייר עמדה מפורט בנדון, שהתמקד, מפאת קוצר הזמן, בכשלים מבניים חוזרים (מיעוט זמן לדיון בהחלטות מורכבות, העדר זמן נאות לתגובה הולמת מן הציבור, העדר פרסום במקום בולט – על כך נשלחו גם פניות נפרדות למזכיר המועצה) ובמספר החלטות בעייתיות:

1. החלטה 1593 - הקודקס החדש של הרשות - הוצע להעמיד אותו להערות ציבור ל-30 יום. ביקשנו לשנות ל-90 עקב המורכבות. תוצאה: הוחלט על 45 יום.

2. החלטה 1580 - ועדה לבחינת מדיניות חלופות הכנסה - הוצע שתכלול משקיף קבוע מטעם התנועות המיישבות. האגודה התנגדה וביקשה לחילופין מינוי נציג מטעמה כמשקיף גם כן. תוצאה: המשקיף ירד מהפרק.

3. החלטה 1581 - הוצע הסדר שימושי עבר לא חוקיים בקרקע במחיר מוזל מאוד ועבור ארבע שנים לאחור בלבד, תוך הערכה כלכלית בלתי סבירה. האגודה הצביעה על הטעות בהערכה ועל כך שזו החלטה מפלה ביותר המתגמלת עבריינים. תוצאה: ההסדר המיטיב יחל על פנסיונרים בלבד!

4. החלטה 1584 - הגדלת שדות סולאריים באזורי עדיפות לאומית תוך שיתוף מס' יישובים. הוצע שגודל החלק של היישוב המוביל יהיה 300 דונם, ואילו היועמ"ש קבע לפני כן שיהיה 250 דונם. הצבענו על הטעות. תוצאה: נקבע 250 דונם. עם זאת, השטח הכולל נותר 1,050 דונם ולא 1,000 כפי שקבע היועמ"ש.

לעיון בנייר העמדה המלא

עוד יצויין, כי בישיבת המועצה הקודמת ב-10.10.18, נקבע כי לישיבות מועצה יגיע נציג מטעם המושבים והקיבוצים - יו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח. האגודה פנתה אל הרשות לקבלת הבהרות, ובעבור זמן נענתה ע"י מנהל הרשות, כי הנציג יוזמן לדיונים רלוונטיים בסמכותו החוקית של יו"ר המועצה, השר כחלון, וכי האגודה מוזמנת לבקש אף היא את השתתפותה בדיונים רלוונטים. האגודה מתעתדת לבקש לשלוח נציגים לישיבות המועצה העתידיות, כדי לשמש קול מאזן ומיידע לחברי המועצה.

כחלון מינה משקיף קבוע מטעם המושבים והקיבוצים במועצת מקרקעי ישראל, כלכליסט, 11.10.18

;