"מחוסרות דיור בישראל: המשגה, מדידה, מידול, אומדן היקף התופעה והמלצות למדיניות"

המחקר בן השנתיים שנערך בשיתוף אונ' חיפה ומומן על ידי המוסד לביטוח הלאומי, הסתיים בהצלחה ופורסם לאחרונה


תופעת מחוסרי הדיור בישראל הינה בעיה רחבה, אך סמויה מן העין. הבעיה נתפשת בחברה הישראלית כתופעה שולית, המתייחסת בעיקרה למובטלים מבחירה, נטולי רצון להשתלבות בחברה הישראלית. כתוצאה מכך, גם הטיפול בבעיה הינו חלקי ביותר. ישנם אומדנים משוערים מן העת האחרונה, אך כיום, היקפה האמיתי ואופייה של האוכלוסייה המצויה במצוקת דיור בישראל, אינו ידוע.

האגודה מצאה כי יש צורך בכתיבת מחקר בכדי לקדם שינוי תפיסה ושינוי מדיניות ביחס למצוקת הדיור הקשה של אלפי משקי בית. לעמדת האגודה קיים צורך לטפל בכשלים המרכזיים: הגדרה מצמצמת למחוסרות דיור והעדר בנתונים על מימדי התופעה וחוסר מודעות ציבורית לבעיה. על כן, מטרות המחקר היו הצגת תמונה רחבה וכוללת של אוכלוסיית חסרי הדיור בישראל; המלצה לאמץ הגדרה אחידה בתחום; וחשיפת מימדי התופעה בפני מקבלי ההחלטות והציבור הרחב. האגודה פנתה למוסד לביטוח לאומי וקיבלה את תמיכתו.

המחקר נכתב בשני שלבים על ידי עו"ד ברילנשטיין מהאגודה לצדק חלוקתי וד"ר איתי בארי, מבית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה, ובשיתוף הקליניקה המשפטית לזכויות אדם בחברה באוניברסיטת חיפה, שהקצתה שני סטודנטים למשפטים לקידומו. המחקר פורסם באתר ביטוח לאומי וניתן לעיין בו כאן.

;