הגדלת שטחי מיזמים סולאריים בקיבוצים ומושבים ללא מכרז – "מכונה להדפסת כסף"

'בחסות ההתעוררות בתחום האנרגיה הסולארית והלחץ של המדינה לעמוד ביעדים השאפתניים שקבעה לעצמה, יקבלו בעלי הקרקעות החקלאיות הטבה נוספת ללא מכרז, שמעלה מחדש שאלות הנוגעות לצדק חלוקתי • בכיר באוצר: "אין ספק שלהצמיח פאנלים סולאריים זה לא גידול חקלאי, אך כרגע מדובר בהכרח בל יגונה"' (גלובס, 2.3.19)


רקע: לכתבה קודמת בנושא בלנד-ווטש 109

האגודה לצדק חלוקתי פנתה בחודש אוגוסט 2018 ליועמ"ש, והביעה בפניו את התנגדותה לכל החלטה המהווה חלוקה בלתי-צודקת של משאבי המדינה, ומסירתם "בנזיד עדשים" למספר יזמים וישובים חקלאיים. האגודה קראה ליועמ"ש לערוך שימוע ציבורי טרם מתן החלטה בעניין ולדרוש כי תוצג חוות דעת כלכלית האומדת את גובה ההטבה המוענקת בהחלטה זו. לעמדת האגודה, טרם קבלת החלטה כלשהי המעניקה זכויות חדשות בקרקע חקלאית, ולאור העלות הגבוהה (והלא ידועה) לקופה הציבורית, יש לדרוש תחילה חוות דעת כלכלית האומדת את שווי ההטבה שמוענקת. הפניה סוקרה בעיתון גלובס.

בתאריך 4.10.18 נתקבל מענה מלשכת המשנה ליועמ"ש המבשרת כי אין הם מוצאים לנכון לקבל את הבקשה לערוך שימוע ציבורי בעניין. לדידם, על אף מודעותם הרבה לקשיים שמעורר הנושא מבחינת צדק חלוקתי (הבולטת היטב מסיכום דיון שערכו בנושא שצירפו לתשובה), ועל אף שגם לעמדתם דרך המלך היא הקצאת השטחים במכרז, בשל "הצורך הדוחק" לעמוד ביעדי הממשלה לייצור אנרגיה מתחדשת, ניתן לאפשר הגדלה מסויימת של המיזמים כהוראת שעה ובמגבלות מסויימות. עוד הוסיפו, כי הנ"ל נתון לשיקול דעת רשות מקרקעי ישראל, ככל שתמצא לנכון לשנות את החלטתה בנושא.

בתאריך 18.12.18, התפרסם באתר רשות מקרקעי ישראל כי החלטה הנוגעת להרחבות המיזמים הסולאריים תעלה לאישור במועצה בישיבתה בתאריך 24.12.18. על אף שניתנו לציבור שלושה ימי עבודה בלבד להגשת תגובות, האגודה עמלה והגישה נייר עמדה, שהתמקד בסטיה קלה מאישור היועמ"ש באשר לשטח המקסימלי המותר למיזמים, ובכך שצוין באופן אבסורדי כי להחלטה אין השפעה תקציבית, בעוד שלערכת האגודה ההפסד לקופה הציבורית הוא של מיליארדי שקלים. ההחלטה עברה ללא הערכה תקציבית , אך בתיקון אחת משתי חריגות השטח הכולל שצויינו בנייר העמדה.

נשיא האגודה פרופ' סנדי קדר התראיין בנושא, והאגודה סיפקה חומרים רבים לכתבה המקיפה:

נחשו מי זכו ב"מכונה להדפסת כסף" ללא מכרז גלובס מגזין G, משה ליכטמן, 02/03/2019

" david",sans-serif;mso-fareast-font-family:calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;="" mso-ansi-language:en-us;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:he"="">

;