האגודה לצדק חלוקתי ליועמ"ש: "יש לערוך שימוע ציבורי טרם הגדלת שטחי מיזמים סולאריים בקיבוצים ומושבים"

האגודה לצדק חלוקתי קראה למקבלי החלטות להקצות קרקע למיזמים סולאריים כמו כל משאב אחר של הציבור, במכרז


במהלך חודש אוגוסט פורסמו באמצעי התקשורת כתבות לפיהן התקיימו דיונים באשר להחלטה חדשה שצפויה לאשר הקמת מיזמים סולאריים על קרקע חקלאית. נוכח האמור ב - 7.8.2018 פנתה האגודה לצדק חלוקתי ליועמ"ש מר אביחי מנדלבליט ולמשנה ליועמ"ש מר ארז קמיניץ בשם פורום הקרקעות (הכולל את האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית מזרחית, אחוזת נגב ועוד) וקראה להם להקצות קרקע למיזמים סולאריים כמו כל משאב אחר של הציבור, במכרז. כך נעשה במקרים רבים בעבר וכך צריך להיעשות גם בעתיד. שכן מדובר בקרקע של הציבור, שניתנה לישובים החקלאיים לשם עיבוד חקלאי, לא על-מנת שהם יוכלו לסחור בה.
האגודה הביעה בפניהם את התנגדותה לכל החלטה המהווה חלוקה בלתי-צודקת של משאבי המדינה, ומסירתם "בנזיד עדשים" למספר יזמים וישובים חקלאיים.
האגודה קראה ליועמ"ש לערוך שימוע ציבורי טרם מתן החלטה בעניין ולדרוש כי תוצג חוות דעת כלכלית האומדת את גובה ההטבה המוענקת בהחלטה זו.
לטענת הפורום, טרם קבלת החלטה המשנה מדיניות קיימת יש לנהוג בשקיפות ולערוך שימוע ציבורי.
משאב הקרקע החקלאית הוא משאב ציבורי יקר ערך, ייחודי ומוגבל שההסדר עבורו אמור לשקף את האינטרס הציבורי, גם כאשר מדובר על הקצאת קרקע חקלאית למיזמים סולאריים. שכן, בסופו של יום, מתקן סולארי הוא מתקן המניב מזומנים לבעליו.
החלטה חדשה שמעניקה זכויות בקרקע חקלאית לפרויקטים גדולים של מיזמים סולאריים, משמעותה הטבות בגובה מיליארדי ₪ לקבוצה מצומצמת של יזמים, חלקם חברות ענק זרות ולקיבוצים ולמושבים, על חשבון הציבור בכללותו. החלטה כאמור סותרת את קביעת בג"ץ שיח חדש (244/00), שקבע, שגם הקצאה של 250-350 דונמים למטרות תעסוקה לישובים חקלאיים, הינה בלתי סבירה ועל כן בטלה.
מתן זכויות סחירות בקרקע חקלאית לשם הקמת מיזמים סולאריים, במחיר כמעט אפסי (ב"הנחת אזור"). משמעותו הפסד למדינה בגובה של מיליארדי ₪. (לשם השוואה, מכרזים שפורסמו בעבר ע"י רשות מקרקעי ישראל על קרקע דומה עמדו על מחיר של מאות אלפי ש"ח לדונם).

לעמדת האגודה טרם קבלת החלטה כלשהי המעניקה זכויות חדשות בקרקע חקלאית ולאור העלות הגבוהה (והלא ידועה) לקופה הציבורית, יש לדרוש תחילה חוות דעת כלכלית האומדת את שווי ההטבה שמוענקת.

רקע ופעילות האגודה בעבר בנושא זה - האגודה לצדק חלוקתי עתרה בשנת 2012 נגד "הוראת מעבר" שהעניקה הטבות להקמת מיזמים סולאריים על קרקע חקלאית עתירת האגודה לצדק חלוקתי אומנם נדחתה אך לדברי השופט רובינשטיין : "כל ההתנהלות במינהל מקרקעי ישראל הקשורה בקרקעות המדינה עוברת זה שנים לא מעטות ניסוי ותעיה. או שמא בסדר הפוך, תעיה וניסוי". מדברי השופט רובינשטיין עולה כי המדינה במקום להעניק פתרונות תעסוקה ליישובים, התירה מיזמים כלכליים והרחיקה לכת מבחינות שונות ועתה היא מנסה לתקן את המדיניות אלא שבפועל "הסוסים ברחו מן האורוה". עוד מוסיף השופט רובינשטיין כי כל הפרשה אינה מסיבה אושר וכי על המינהל להפיק לקחים שכן "בשימוש בקרקעות ציבור מעורב בסופו של יום כסף רב מאוד".

לקריאת כתבה שפורסמה בגלובס לחצו כאן.;