רשות מקרקעי ישראל מתחילה ליישם את "חלופת האגודה" (מכרה הזהב של הקיבוצים) בקרקעות מתוכננות של קיבוץ רעים

בחודשים האחרונים התקיימו מספר דיונים בכנסת וברשות מקרקעי ישראל. האגודה לצדק חלוקתי ופורום הקרקעות הופיעו בדיונים וטענו שמדובר בהחלטה לא סבירה שמעניקה לאגודות השיתופיות כוח וממון בלתי ניתנים להערכהכזכור, חלופת האגודה הינה החלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה 1524 שמאפשרת לקיבוצים לרכוש את כל הקרקעות בקיבוצים בסיטונאות בחינם בפריפריה, וכמעט בחינם במרכז הארץ.
לראשונה ההחלטה גם מאפשרת לרכוש קרקע חקלאית בשיעורי תשלום נמוכים שהינה קרקע לא מתוכננת, וליזום בה ללא שום פיקוח.
בחודשים האחרונים התקיימו מספר דיונים בכנסת וברשות מקרקעי ישראל. האגודה לצדק חלוקתי ופורום הקרקעות הופיעו בפני הכנסת, בפני הוועדה שהוקמה על ידי רשות מקרקעי ישראל ובפני ראש הרשות וטענו שמדובר בהחלטה לא סבירה שמעניקה לאגודות השיתופיות כוח וממון בלתי ניתנים להערכה.
לא פלא כי הקיבוצים מנסים למנוע את בדיקתה של החלטה 1524 של מועצת מקרקעי ישראל. (בתמצית, ההחלטה קובעת שניתן למסור/ למכור לקיבוצים בסיטונאות את כל מגרשי הבניה בתשלומים זעומים לקופה הציבורית. למשל בפריפריה - בחינם ובמרכז הארץ ב-11%. כאשר על תשלום נמוך זה יש עוד הנחה של 12% אם הם רוכשים בהינף אחד.
פגם נוסף בהחלטה שהיא מעניקה זכויות לראשונה בקרקעות לא מתוכננות בשיעורי תשלום נמוכים של 40% באזור המרכז ובפריפריה בחינם. מדובר על הטבה עצומה ששוויה לא ידוע ולא נבדק. יש לציין שסעיף זה הוכנס בלחץ של הקיבוצים רק 3 שעות לפני ישיבת המועצה ולא הופיע בהצעה המקורית. בהחלטה פגמים נוספים היא מעניקה זכות לאגודה לספסר בקרקעות על חשבון הציבור המעוניין להתיישב בקיבוץ ומגדילה את הפערים הכלכליים בין חברי הקיבוץ.
לאחרונה אישרה רשות מקרקעי ישראל לקיבוץ רעים ליישם את ההחלטה ביחס לקרקעות מתוכננות. בקיבוץ רעים ערך הקרקע אפסי ובכל זאת מדובר במכרה זהב, שכן השיוך הינו ללא תשלום. כאשר היום מוסרים את כל הקרקעות לידי האגודה השיתופית זה ייקבע את חלוקת המשאבים גם בעתיד ולמשך הדורות הבאים. נזכיר כי מנהל רשות מקרקעי ישראל מר עדיאל שומרון אמר בדיון בכנסת כי הוא מסכים שחלופת האגודה אינה צריכה לחול על קרקעות בלתי מתוכננות מחוץ לחלקת המגורים (כלומר על קרקע חקלאית) וכי מדובר בהחלטה שהרחיקה לכת.
לדבריו, אפילו בעוטף עזה מקום בו הקרקע נמסרת בחינם, מדובר בהחלטה לא טובה שכן הקרקע לא מאוכלסת. אם נניח יש היום 50 חברים חלופת האגודה נותנת אפשרות לבנות עבור 400 חברים אזי הדבר מקבע את שיטת ההקצאה ל-100 שנים הבאות. שכן, למעשה מדובר על קרקע בבעלות הציבור שתשווק על ידי ידיים פרטיות.
בתקשורת הוצג יישום ההחלטה כשיוך דירות תקדימי בקיבוצים, על אף שקיבוצים יכולים גם היום לשייך דירות בהתאם להחלטות המטיבות הקודמות של רשות מקרקעי ישראל (979).
לעמדת האגודה, הענקת זכויות נדל"ניות לקיבוצים בין היתר הכי חזקים בארץ, פוגעת קשה בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי ביחס למגזרים אחרים באוכלוסייה, שלא זוכים להטבות בדיור. האגודה תמשיך לפעול ולהתנגד ל"חלופת האגודה" ולמתן זכויות קנייניות בקרקע לא מתוכננת בקיבוצים (קרקע חקלאית).

;