ברכות לשנה טובהשנה טובה, שנת שלום ותקווה
שנה מלאה בעשייה למען קיומה של חברה טובה וצודקת יותר
We wish you Shana Tova
A year of peace and hope A year full of activity for a better and a more just society


;