עמדת פורום הקרקעות בעקבות אישור המועצה הארצית את הקמתה של יחידה שלישית בנחלה

פורום הקרקעות לצדק חלוקתי הכולל את האגודה לצדק חלוקתי, תהודה , הקשת הדמוקרטית מזרחית ושתיל, מתנגד להתרת יחידת דיור שלישית במושבים. לעמדת הפורום האפשרות לבנות מספר רב של יחידות דיור,לפצל, למכור או להשכיר את הקרקע, צריכה להוות "דגל שחור" שמתריע מפני הענקת אפשרות לספסר בקרקע ציבורית, גם כאשר מדובר במגורים.


פורום הקרקעות לצדק חלוקתי הכולל את האגודה לצדק חלוקתי, תהודה , הקשת הדמוקרטית מזרחית ושתיל, מתנגד להתרת יחידת דיור שלישית במושבים. לעמדת הפורום האפשרות לבנות מספר רב של יחידות דיור,לפצל, למכור או להשכיר את הקרקע, צריכה להוות "דגל שחור" שמתריע מפני הענקת אפשרות לספסר בקרקע ציבורית, גם כאשר מדובר במגורים.

אין כל נימוק שמצדיק מסירת קרקע לשימוש שאינו שימושו האישי של חוכר הנחלה, במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק, כך שהוא יוכל ליזום בה ולגבות את מחיר השוק המלא ממי שמעוניין להשתכן בה.

האפשרות לבנות יחידת דיור שלישית איננה עוסקת בעיגון זכויות קיימות אלא בהענקת זכויות חדשות, נרחבות ויקרות ערך, שפותחות פתח לספסרות, סחר, ייזום והפקת רווחים מקרקע ציבורית, והיא מתמרצת את החקלאי לזנוח את הקרקע החקלאית ולגרוף רווחים במנותק מהמטרה החקלאית שלשמה נמסרה הקרקע.

בעלי הנחלות יוכלו לפצל את הנחלה ולמכור בתים בשטחה ולמעשה לספסר בקרקע, באופן המאפשר לחקלאי להתפרנס מנדל"ן ולא מחקלאות.

בנוסף, דבר זה מפלה ומקפח מגזרים אחרים באוכלוסיה שגם הם זקוקים לפתרונות דיור.

רקע נחלה חקלאית מורכבת ממספר חלקות. חלקה א' מיועדת למגורי החקלאי, להקמת מבני משק ולעיבוד חקלאי. שטחה נע בין מספר דונמים בודדים ועד ל-15 דונם, וגודל השטח המיועד למגורים הוא 2-3 דונם,חלקה ב' נמסרת לעיבוד בעל הנחלה ושטחה כעשרות דונמים, וחלקה ג' מעובדת במשותף על ידי האגודה. חלקת המגורים במושבים נועדה לענות על צורכי המגורים של החקלאי ובני משפחתו העוסקים בחקלאות ונועדה לשימושם האישי. התרת הקמת יחידת דיור שלישית תאפשר למסחר את חלקת המגורים, לפצל אותה, למכור ולהשכיר חלקים מימנה בשוק החופשי, לא רק לבן ממשיך או חוכר חקלאי, אלא לכל אחד, גם אם אינו עוסק כלל בחקלאות. כל זה תמורת תשלום עבור זכויות קיימות ועתידיות של 33% בלבד, כאשר עבור "היוון הזכויות הקיימות", נדרש תשלום סמלי של 3.75% בלבד.

האגודה לצדק חלוקתי הגישה ב- 22 ליולי 2007 עתירה לבג"ץ, כנגד החלטות מס' 979 ו-1101 של מועצת מקרקעי ישראל. האגודה טענה כי החלטה 979 מוסיפה זכויות חדשות, יקרות ערך לבני המגזר החקלאי, המאפשרות בין היתר בנייה ו/או ניצול ו/או ייזום מוגברים בשטחי הנחלות היקרים במושבים, וכן היא מתירה פיצול הנחלה והעברת חלקים ממנה לצד ג' במושבים, ובקיבוצים מתירה ההחלטה 979 פריצת כל מסגרת ביחס לשטח המגורים, מעניקה זכויות בנייה מוגברות מעבר לצרכי המשפחה, מחלקת זכויות בעלות במקרקעי הציבור, ועוד הטבות מנוגדות לעקרונות יסוד, ומאפשרת מסחור במקרקעי הציבור בשוק החופשי.

העתירה הוגשה נגד מועצת מקרקעי ישראל, שר הבינוי והשיכון, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, שר האוצר, מינהל מקרקעי ישראל ואח'. בעתירה התבקש ביהמ"ש הנכבד להורות על ביטול שתי ההחלטות הנ"ל, בהיותן פוגעות בשוויון ובעיקרון הצדק חלוקתי, בהעניקן הטבות מפליגות ומרחיקות לכת במקרקעי הציבור לבני המגזר החקלאי. יתרה מזו, טענה האגודה כי החלטה 979, פותחת את הפתח להשכרה ולמכירת בתים בשטח הנחלה באופן המאפשר לחקלאי להתפרנס מנדל"ן ולא מחקלאות.

בית המשפט אומנם ביטל חלק מהחלטה 1101 אך לצערנו החלטה 979 הותרה על כנה, חרף העובדה כי בבסיסה עומד אותו רציונל שהביא את ביהמ"ש לבטל את האפשרות להשכיר את מבני התעסוקה.

שכן, האפשרות לפצל ולמכור או להשכיר את הנכס, הייתה צריכה להוות "דגל שחור" שמתריע מפני הענקת אפשרות לספסר בקרקע ציבורית, גם כאשר מדובר במגורים. אין כל נימוק שמצדיק מסירת קרקע לשימוש שאינו שימושו האישי של חוכר הנחלה, במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק, כך שהוא יוכל ליזום בה ולגבות את מחיר השוק המלא ממי שמעוניין להשתכן בה. שאיפת המגזר החקלאי לעגן את זכויותיו בבית המגורים היא מובנת ואנו תומכים בה. אולם האפשרות לבנות יחידת דיור שלישית איננה עוסקת בעיגון זכויות קיימות אלא בהענקת זכויות חדשות, נרחבות ויקרות ערך, שפותחות פתח לספסרות, סחר, ייזום והפקת רווחים מקרקע ציבורית, והיא מתמרצת את החקלאי לזנוח את הקרקע החקלאית ולגרוף רווחים במנותק מהמטרה החקלאית שלשמה נמסרה הקרקע.

פרסומים בתקשורת - ״מתנה שערורייתית לעשירים, שהפכו את מושבי המרכז לכפרי השינה של אצולת ההון בישראל״ , דה-מרקר, נכתב ע״י נמרוד בוסו 1/12/15 לצפייה בכתבה לחצו כאן.

״המועצה הארצית אישרה הגדלת מספר הדירות במושבים ובקיבוצים״ נכתב ע״י נמרוד בוסו, דה- מרקר, 1/12/15 לצפייה בכתבה לחצו כאן.;