הישג לאגודה לצדק חלוקתי: בג"צ קבע שמועצת מקרקעי ישראל תשוב לדון ב"המשך הרפורמה במקרקעי ישראל" וכי יובאו בפניה נתונים

ביום 4.11.2015 התקיים דיון בעתירת האגודה נגד החלטת מועצה 1370 שעניינה המשך הרפורמה במקרקעי ישראל ( בג"ץ 6292/14 האגודה לצדק חלוקתי נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח').


ביום 4.11.2015 התקיים דיון בעתירת האגודה נגד החלטת מועצה 1370 שעניינה המשך הרפורמה במקרקעי ישראל ( בג"ץ 6292/14 האגודה לצדק חלוקתי נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח').

בדיון טענה עו"ד רויטל ברילנשטיין מהאגודה לצדק חלוקתי כי החלטה 1370 מעניקה הטבות בלתי סבירות לאוכלוסיה האמידה ביותר בחברה הישראלית, בהסתמך על נתונים עובדתיים העולים מתגובת המדינה. מנגד הפרקליטות טענה לסבירות ההחלטה, שנועדה לטענתה להקל על הליכי בירוקרטיה ולהגדיל את מלאי הקרקעות לדיור.

כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין, כבוד השופט ח' מלצר וכבוד השופט נ' סולברג קבעו כי הנושא יובא לדיון בפני מועצת מקרקעי ישראל עם נתונים ועמדות אודות שווי ההטבה המוענקת. עוד נקבע כי המדינה תגיש הודעת עדכון תוך 90 יום לבית המשפט, שהאגודה תוכל להגיב אליה.

רקע: כזכור לפני כשנה הגישה האגודה עתירה נגד החלטה 1370 בטענה שזו מטיבה באופן בלתי סביר עם השכבה האמידה ביותר בחברה הישראלית, בעלי המגרשים הגדולים. כמו כן, טענה האגודה נגד ההטבות הבלתי סבירות המוענקות בקרקעות לחוכרים ביישובי עולים ובמסגרת בינוי בפועל.

לטענת האגודה ההחלטה העניקה, לראשונה, בעלות לסוגי חוכרים שלא שילמו בעבר עבור מלוא הזכויות והכל בתמורה לתשלום זעום לקופה הציבורית. כך לדוגמה, ביישובי עולים, מדובר על חוכרים אשר מלכתחילה קיבלו את המגרש בהנחות מפליגות (של 51% מערך הקרקע) ועד כה שילמו תשלום נמוך ביותר (של כ- 11% מערך הקרקע). ובהתאם לחלטה, פטורים מלשלם את היתרה (השלמה ל- 51%), שכן, ההחלטה מסתפקת בתשלום של 6% בלבד, עבור אוכלוסיה זו. גם באוכלוסיית בינוי בפועל המצב דומה. מדובר על הרחבות של מושבים וקיבוצים, אשר קיבלו את המגרש בתנאים מטיבים (בהתאם להחלטת מועצה 737 שבוטלה כזכור בבג"ץ שיח חדש בשל אי סבירותה הקיצוני) ותמורת תשלום מאוד נמוך (הנע בין 22% בפריפריה ל- 66% במרכז הארץ) ובהתאם להחלטה יידרשו לשלם תשלום של 9% בלבד.

בתגובה לעתירה הודיעה הפרקליטות לבית המשפט העליון כי לאחר בחינת הנושא הוחלט כי לא יבוצעו עסקאות עם חוכרים ב"יישובי עולים" ועם חוכרים אשר רכשו בעבר את זכויותיהם במסגרת עסקאות "בינוי בפועל" ושהדיון ברכיבים אלא ישוב למועצה. עם זאת המדינה המשיכה להגן על יתר רכיבי החלטה 1370 שעניינה הענקת בעלות בחינם או בתשלום מופחת לבעלי המגרשים הגדולים. על כך התקיים הדיון בבית המשפט העליון.

דיון בבג"ץ ביום 4.11.2015: האגודה הפנתה את בית המשפט לעמדת המדינה מתוכה ניתן ללמוד על שווי ההטבה שהוענקה בפועל במשך השנה האחרונה בה יושמה ההחלטה.

האגודה לצדק חלוקתי טענה כי בהתאם לנתונים בשנה האחרונה העניקה המדינה הטבה של כ- 300 מיליון ₪ ל כ- 2,000 חוכרים שרכשו בעלות במגרשים גדולים (מ- 540 מ"ר לדונם). חישוב פשוט יעלה כי ההטבה לחוכר עומדת על 150,000 ₪!

עוד טענה האגודה כי עבור כ- 40,000 חוכרים, אשר קיבלו ללא תמורה בעלות בקרקעות ששטחן נע בין 240 מ"ר עד 540 מ"ר, שווי ההטבה הכולל נאמד בכשישה מיליארד ₪ במשך השנה.

האגודה טענה שההחלטה מעניקה הטבה בלתי סבירה בעליל לשכבה האמידה ביותר בחברה הישראלית, כאשר מנגד יש מצוקת דיור קשה ומחסור בתקציבים שנועדו לסייע לנזקקים.

כמו כן, האגודה טענה נגד ההליך הבלתי תקין שבו התקבלה ההחלטה: בפזיזות, בהתעלם מכישלונה של הרפורמה הקודמת וללא נתונים עובדתיים וחוות דעת כלכלית.

האגודה טענה שמכיוון שההחלטה מיושמת בשנה האחרונה יש בידי רשות מקרקעי ישראל נתונים והיה עליה להציגם בפני בית המשפט. אי הצגת נתונים אף עשוי לעלות כדי חוסר תום לב וכזלזול בכספי הציבור .

החלטת בית המשפט העליון: נראה שבית המשפט העליון קיבל את מרבית טענות האגודה. בית המשפט קבע שהדיון בתיק לא הסתיים. הדיון יוחזר למועצת מקרקעי ישראל שתדון בעניין לאחר קבלת עמדות ונתונים אודות שווי ההטבה. המועצה תדון באפשרות להתנות את ההטבה בחיוב בעלי המגרשים לבנות תוך חמש שנים. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תגיש תוך 90 יום עדכון לבית המשפט ותגובה לביה"מ וכי האגודה תוכל להגיב לטענות.

לדברי עו"ד רויטל ברילנשטיין מהאגודה לצדק חלוקתי: "אותם הטעמים שהובילו להקפאת חלק מהחלטה 1370 של מועצת מקרקעי ישראל צריכים היו להוביל לביטולה המוחלט.

אנו מקווים שכעת יובאו נתונים ממשים בפני המועצה שיחשפו את שווי ההטבות שהוענקו בשנה האחרונה לחוכרים שפעלו בהתאם להחלטה ושחברי המועצה יעמדו על מימוש האינטרס הציבורי הכולל ויבטלו את ההחלטה.";