האם רשות מקרקעי ישראל תתחיל לפרסם פרוטוקולים של הדיונים המתקיימים במועצת מקרקעי ישראל?

ביום 9.12.15 התקיים בכנסת דיון בנושא שקיפות במועצת מקרקעי ישראל, במסגרת הוועדה המיוחדת לשקיפות, בראשותה של חברת הכנסת סתיו שפיר. במסגרת הדיון הצהירו נציגי רשות מקרקעי ישראל כי יחלו לפרסם פרוטוקולי דיונים של המועצה.


במסגרת הדיון נדונה סוגיית העדר השקיפות, המאפיינת כיום את התנהלות מועצת מקרקעי ישראל. עורכי הדין רויטל ברילנשטיין ומאיר ירום מהאגודה לצדק חלוקתי פירטו את הפגמים המאפיינים כיום את הליך קבלת ההחלטות במועצה, החל בפרסום הצעת ההחלטה, עובר לדיון במועצה, וכלה באישור ההחלטה:

ראשית, סדרי היום לא מפורסמים זמן מספק טרם הדיון, סדרי היום עמוסים בהצעות החלטה סבוכות, והם אף אינם מפורסמים במקום בולט באתר הרשות.

שנית, הנספחים להצעות ההחלטה אינם מפורסמים לציבור, ופרוטוקולי הישיבות במועצה לא מפורסמים בסיום הישיבות.

שלישית, ברוב המקרים, להצעות ההחלטה לא מצורפות חוות דעת כלכליות, המבהירות את שווי ההטבה המוענקת בהחלטות. כתוצאה מהאמור מתקבלות החלטות בעייתיות, הפוגעות בעקרונות השוויון והצדק החלוקתי, ועלולות להוות אכסניה להחלטות בלתי-תקינות ואף למעשי שחיתות במקרקעין. כמו כן, נפגעת זכותו של הציבור להיות שותף בקבלת החלטות שהשפעתן הכלכלית והחברתית על משאבי הציבור - אדירה.

במסגרת הדיון הצהירו נציגי מועצת מקרקעי ישראל על כוונת המועצה לפרסם פרוטוקולי דיוני ישיבות המועצה, החל מתחילת שנת 2016. האגודה ופורום הקרקעות ימשיכו לפעול לקידום שקיפות, שיתוף ציבור והליך קבלת החלטות תקין במועצת מקרקעי ישראל.

לפרסום אודות הדיון בכנסת לחצו כאן.

להודעה לעיתונות מטעם הכנסת, לחצו כאן.

;