פורום הקרקעות לצדק חלוקתי פנה לשר כחלון בהצעות לפתרון המשבר הכלכלי בחברה הישראלית

ב- 9 ליוני 2015 פנה הפורום לשר כחלון בשל תפקידו כשר האוצר ובשל היותו השר הממונה על רשות מקרקעי ישראל, בהצעה למקורות מימון לפתרון המשבר הכלכלי בחברה הישראלית.


ב- 9 ליוני 2015 פנה הפורום לשר כחלון בשל תפקידו כשר האוצר ובשל היותו השר הממונה על רשות מקרקעי ישראל, בהצעה למקורות מימון לפתרון המשבר הכלכלי בחברה הישראלית.


פורום הקרקעות שכולל את האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית המזרחית ותהודה, בקשו מהשר כחלון לקבוע עמם פגישה בהקדם.

בתמצית, הדגישו הארגונים את חשיבות קבלת הערכה תקציבית טרם החתימה על החלטות מועצת מקרקעי ישראל וביקשו להשהות את ביצוע ההחלטה שהתקבלה ללא הערכה שכזו בעניין הסדר הקיבוצים. כמו כן, ביקשו להצביע על מספר פתרונות שמטרתם להקל על מצוקת הדיור הקיימת בחברה הישראלית ולהבטיח את האינטרס הציבורי הרחב.

פורום הקרקעות ביקש להבטיח את זכויות הציבור בקרקעות הציבוריות וביניהן הקרקעות החקלאיות העתידות לעבור שינוי ייעוד, בכדי להגדיל את הקופה הציבורית ולמנוע מצבים בהם בעלי הון ומגזרים מסוימים באוכלוסיה יזכו להתעשר באופן בלעדי ממשאבים אלה.לעמדת הפורום, פתרון עיוותים הקיימים כיום וטיפול בהם עשוי להביא להגדלה משמעותית של תקציב המדינה, לשמש בסיס לפתרון חלק ניכר מבעיות הדיור נשוא המחאה החברתית וכמובן לשרת עקרונות של חברה מתוקנת וצודקת בחלוקת משאביה.כיום המדינה מפסידה כספים רבים בשל ניהול כושל של משאב הקרקע והנפגע העיקרי מכך הוא הציבור בכללותו, ובעיקר מעמד הביניים והשכבות החלשות בחברה הישראלית. מצב זה אינו מוסרי, אינו צודק ופוגע קשה בעקרונות של שוויון וצדק, להם מחויבת מדינת ישראל. הארגונים החברים בפורום מאמינים כי כעת ישנה הזדמנות לחולל שינוי תודעתי ותפיסתי ביחס למשאב הקרקע, שנמסר לחלק נבחר מהאוכלוסייה בתמורה זעומה, ובלתי מושג עבור חלקים אחרים באוכלוסיה.יש לציין כי לאחר שליחת המכתב התקיימה ישיבת מועצה ביום 30.6.2015 שאחת ההחלטות שנדונו בה הייתה הצעת החלטה 563 שעניינה הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה. ההצעה טרם עברה כהחלטה מחייבת.;