פורום הקרקעות לצדק חלוקתי דורש לבטל החלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה

פורום הקרקעות לצדק חלוקתי המורכב מהאגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית מזרחית ותהודה, פנה בשבוע שעבר לשר האוצר, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל וחברי מועצת מקרקעי ישראל, בבקשה לבטל שתי החלטות בעייתיות שהתקבלו בישיבת המועצה האחרונה.


פורום הקרקעות לצדק חלוקתי המורכב מהאגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית מזרחית ותהודה, פנה בשבוע שעבר לשר האוצר, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל וחברי מועצת מקרקעי ישראל, בבקשה לבטל שתי החלטות בעייתיות שהתקבלו בישיבת המועצה האחרונה.

ראשית, התריע פורום הקרקעות כי קבלת החלטות נעשתה ללא שיתוף הולם של הציבור. לעמדת הפורום עולה חשש כבד כי הצעות ההחלטה לא פורסמו בהתאם להחלטת המועצה 1281 "תקנון נוהל לישיבות מועצת מקרקעי ישראל" ולא ניתן זמן תגובה ראוי לבחון את הצעות ההחלטה ולהגיב להם. חשש זה מתגבר לנוכח העובדה שלא פורסם תאריך בדף סדר היום של ישיבת המועצה. בנוסף, עולה חשש כבד כי סדר היום המעודכן והחומרים לישיבה, לרבות הצעות ההחלטה ונספחיהן, הופצו לחברי המועצה רק יום לפני הישיבה. אם כך הדבר מדובר בהתנהלות בלתי תקינה. כמו כן, בהתאם לנוהג הקיים הצעות לישיבות מועצת מקרקעי ישראל מתפרסמות גם בדף הבית של רשות מקרקעי ישראל ובהודעות הדוברות, אולם בישיבה האחרונה שנערכה לא הייתה הודעה על הישיבה.

ברוח דברים אלה, טען פורום הקרקעות כי הצעת ההחלטה 562 "תקנון נוהל לישיבות מועצת מקרקעי ישראל" שעברה בישיבת המועצה הנ"ל אינה ראויה, בלשון המעטה ויש לבטלה לאלתר. הצעת ההחלטה מבקשת לקצר את זמן הפרסום המינימאלי של הצעות החלטה משבעה ימי עבודה לחמישה ימי עבודה. לטענת הפורום מדובר בהצעות מורכבות ובסדר יום עמוס וקיצור זמני התגובה פוגע ביכולתם של חברי המועצה ללמוד את ההחלטות ומשמעותן וביכולתו של הציבור להביע עמדתו.

כמו כן, פורום הקרקעות לצדק חלוקתי הביע את התנגדותו להארכת המועד הקובע בהצעת החלטה 564 שעברה בישיבת המועצה הנדונה, ליום 31.12.2016. בתמצית, מדובר בהסדר ביניים המאפשר בנייה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך לפי החלטת מועצה 751. בהתאם לדברי ההסבר להצעת ההחלטה, הקיבוצים קיבלו החלטה על שיוך אך טרם החלו במימוש החלטה 751 ועם זאת ההחלטה מבקשת לאפשר להם להמשיך לקלוט חברים חדשים עד לסוף שנת 2016.

אולם לא די בכך. בד בבד, עומדת על הפרק החלטה 1380, שהתקבלה לפני מספר חודשים, שמקנה למגזר הקיבוצים הטבות יקרות ערך בלשון המעטה, במקרקעי הציבור, זאת בהיותה מאפשרת רכישת זכויות מגורים בקיבוץ על ידי האגודה, בנוסף למסלול השיוך האמור.

לטענת פורום הקרקעות מתן אפשרות לחברי הקיבוץ לבחור ליהנות מהטבות שתוקפן מוארך מעת לעת, ללא הגבלה ולבחור בין המסלולים השונים ולמקסם רווחים, מנוגדת לעקרונות הצדק החלוקתי, ופותחת פתח לספסרות, סחר, ייזום והפקת רווחים בקרקע ציבורית.

ההסדרים החלופיים בנוגע לבנייה בקיבוצים יובילו לספסרות בקרקעות הציבוריות למרבה במחיר ויאפשרו עריכת סלקציה נוקשה באשר למתיישבים חדשים, אשר מעוניינים להתקבל לקיבוץ.

לאור האמור, דרש הפורום מחברי המועצה לעמוד על הצורך בבחינה מעמיקה להשלכות ארוכות הטווח לבטל לאלתר ולבחון בשנית את ההצעות שהתקבלו בישיבה.

יצוין כי מרשות מקרקעי ישראל התקבלה תגובה ביום 05.07.15, בה נטען כי הצעות ההחלטה פורסמו מספיק זמן לפני הישיבה, וכי אכן הועבר לחברי המועצה סדר יום מעודכן כולל החלטות סמוך לישיבת המועצה.

;