בעקבות עתירת האגודה לצדק חלוקתי ייעצר חלק מהרפורמה במקרקעי ישראל

ב 23.09.2014, הגישה האגודה לצדק חלוקתי עתירה נגד החלטה 1370 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה "המשך הרפורמה במקרקעי ישראל" וביקשה צו ביניים נגד יישום ההחלטה.


ב 23.09.2014, הגישה האגודה לצדק חלוקתי עתירה נגד החלטה 1370 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה "המשך הרפורמה במקרקעי ישראל" וביקשה צו ביניים נגד יישום ההחלטה.

העתירה הוגשה נגד מועצת מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, שר הבינוי והשיכון, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ושר האוצר. בתמצית עתרה האגודה לביטול ההחלטה כיוון שזו מעניקה קרקע בחינם או בהנחות מפליגות, ללא תשתית עובדתית הולמת, תוך פגיעה קשה בקופה הציבורית, בקניין הציבורי, בעקרונות של שוויון וצדק חלוקתי וניהול תקין של משאבי הציבור.

הפרקליטות טרם הגישה עמדה לעתירה אולם במסגרת בקשה לארכת מועד (שהוגשה ב- 18.1.2015) הצהירה בפני בית המשפט העליון, כי לאחר בחינת הנושא הוחלט כי לא יבוצעו עסקאות עם חוכרים ב"יישובי עולים" ועם חוכרים אשר רכשו בעבר את זכויותיהם במסגרת עסקאות "בינוי בפועל".

בעתירה טענה האגודה כי החלטה 1370 מוצגת כ"המשך הרפורמה במקרקעי ישראל" אולם זו אחיזת עיניים. מדובר על החלטה שונה במהותה מהרפורמה במקרקעי ישראל, אשר התקבלה בחוסר שקיפות ובכסות הרפורמה במקרקעי ישראל.שכן, באופן תקדימי ההחלטה מוותרת על הדרישה לתשלום דמי חכירה מהוונים (91%) בגין זכויות שלא שולמו בעדם בעת הקצאתם טרם העברת הבעלות בנכס.

לטענת האגודה ההחלטה מעניקה, לראשונה, בעלות לסוגי חוכרים שלא שילמו בעבר עבור מלוא הזכויות והכל בתמורה לתשלום זעום לקופה הציבורית. כך לדוגמה, ביישובי עולים, מדובר על חוכרים אשר מלכתחילה קיבלו את המגרש בהנחות מפליגות (של 51% מערך הקרקע) ועד כה שילמו תשלום נמוך ביותר (של כ- 11% מערך הקרקע). כעת, בעקבות ההחלטה, לא יידרשו לשלם את היתרה (השלמה ל- 51%), שכן, ההחלטה מסתפקת בתשלום של 6% בלבד, עבור אוכלוסיה זו. גם באוכלוסיית בינוי בפועל המצב דומה. מדובר על הרחבות של מושבים וקיבוצים, אשר קיבלו את המגרש בתנאים מטיבים (בהתאם להחלטת מועצה 737 שבוטלה כזכור בבג"ץ שיח חדש בשל אי סבירותה הקיצוני) ותמורת תשלום מאוד נמוך (הנע בין 22% בפריפריה ל- 66% במרכז הארץ) ובהתאם להחלטה יידרשו לשלם תשלום של 9% בלבד.

לגבי אלו כאמור במסגרת בקשה לדחיית מועד הגשה הצהירה הפרקליטות כי: "המשיבים מודיעים כי לאחר בחינת הנושא, מוסכם עליהם לעת הזאת לא לבצע עסקאות על פי החלטת מועצה 1370 (היא ההחלטה מושא העתירה) עם חוכרים בישובי עולים ועם חוכרים אשר רכשו בעבר את זכויותיהם במסגרת עסקאות "בינוי בפועל".בנוסף, טענה האגודה בעתירה כי ההחלטה מטיבה עם אוכלוסיה חזקה ביותר בחברה הישראלית ומעניקה לאוכלוסיה זו מתנות יקרות ערך, בניגוד לעקרונות השוויון והצדק החלוקתי. כך לדוגמה: החלטה מגדילה את הפטור להעברת הבעלות במגרשים שגודלם נע בין 281 מ"ר ל - 540 מ"ר באזורים שאינם בעדיפות לאומית ומעניקה למעשה פטור מלא מתשלום שנדרש עד כה בסך 3%, 3.5%, 4% ו- 4.5% מערך הקרקע בהתאם למועד משלוח דרישת התשלום לחוכר. בנוסף, ההחלטה מגדילה את הפטור מתשלום להעברת בעלות בנכסים שהוחכרו למטרת מגורים או תעסוקה עם זכויות עתידיות מ- 2 דונם ל - 16 דונם.

לטענת האגודה ההחלטה התקבלה באופן חפוז, ללא תשתית עובדתית הולמת ומבלי לבצע הערכה כלכלית לגובה ההטבה המוענקת במסגרתה.

בנוסף, החלטה 1370 מתעלמת לחלוטין מדו"ח חמור של מבקר המדינה מיום 13.5.2014 שעניינו "בחינת יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל" אשר קובע באופן חד משמעי כי הרפורמה במקרקעי ישראל כשלה; המלצות הוועדות השונות לא יושמו; הונצח החיכוך עם החוכרים; המדינה שילמה מיליונים ובפועל הרפורמה לא יושמה.

כמו כן, עולה חשש כבד שההחלטה התקבלה מתוך משוא פנים וניגוד עניינים מצד מגיש ההצעה, אשר הוא ומשפחתו מתגוררים ביישוב העולים אליכין.

לעמדת האגודה ההחלטה סותרת את חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך – 1960 והמלצות הוועדות השונות. ההחלטה עומדת בניגוד לרציונאליים שהנחו את מקבלי ההחלטות ברפורמה המקורית. ההחלטה לא נועדה לפתור את מצוקת הדיור אלא מעניקה הטבות במנותק ממצוקה זו לחלקים חזקים באוכלוסיה ועל שטחים נרחבים. ואף חמור מכך, ההחלטה מוותרת על כסף רב שיכל היה לשמש לבניה חדשה ולפתור במעט את מצוקת הדיור הקיימת באוכלוסיה. ההחלטה גם אינה מקלה מבחינת הליכים בירוקראטיים, שכן היא יוצרת מספר סוגי משטרים שונים ואינה חוסכת כמעט בכוח אדם.

האגודה לצדק חלוקתי מברכת על הפסקת ביצוע עסקאות בהתאם להחלטה 1370 נשוא העתירה, ביישובי עולים ובמסגרת עסקאות בינוי בפועל. עם זאת, לעמדת האגודה בכדי למנוע נזק כבד למקרקעי הציבור ולקופה הציבורית, אין מקום ליישם כלל את החלטה 1370.פרסומים בתקשורת:

כתבה בגלובס: "הפרקליטות מקפיאה עסקאות במסגרת הרפורמה ברמ"י" מאת אורי חודי :

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001002423#FromSearchPage

כתבה בדה מרקר "תבוטל חלק מהרפורמה שכללה העברת קרקעות בשווי מיליארדים לידי בעלי וילות" מאת נמרוד בוסו :

http://www.themarker.com/realestate/1.2544136

כתבה ב -Mynet "מקרקעי ישראל: החקירה תשפיע על הקיבוצים?" מאת נחמן גלבוע :

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4618012,00.html

כתבה באתר האיחוד החקלאי:

http://ihaklai.org.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/tabid/56/ctl/ArticleView/mid/368/articleId/10483/Default.aspx

כתבה נוספת:

http://ashkubit.com/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/הצטרף לרשימת התפוצה

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.

;