ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה בפניה לחברי המועצה: "תפקיד רשות מקרקעי ישראל הוא לנהל את הקרקעות לטובת כלל התושבים, לרבות מעוטי האמצעים"

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 9.07.2014, לדיון בהצעת החלטה "מחיר מטרה", ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה פנו במכתב אל חברי מועצת מקרקעי ישראל בו הם מברכים על ההחלטה העקרונית להקצות קרקעות לבניית יחידות דיור שימכרו במחיר מרבי הנמוך ממחירי השוק, אך מזכירים כי האחריות לדאוג לכלל התושבים מוטלת גם היא על רשות מקרקעי ישראל.לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 9.07.2014, לדיון בהצעת החלטה "מחיר מטרה", ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה פנו במכתב אל חברי מועצת מקרקעי ישראל בו הם מברכים על ההחלטה העקרונית להקצות קרקעות לבניית יחידות דיור שימכרו במחיר מרבי הנמוך ממחירי השוק, אך מזכירים כי האחריות לדאוג לכלל התושבים מוטלת גם היא על רשות מקרקעי ישראל.

לטענת הארגונים על הרשות לעמוד על מימוש האינטרס הציבורי והחברתי, שבבסיסו מתן פתרונות דיור לזכאים, ולממש את ההזדמנויות לקידום החלטה לשיווק דירות באופן שייתן מענה גם לאוכלוסיות נוספות, הזקוקות לפתרונות דיור.

במכתב מפרטים הארגונים שורה של הצעות, בין היתר, הארגונים סבורים שאין די בקביעה כי חלק מהדירות המשווקות במכרזים יימכרו במחיר מקסימום של 80% ממחיר השוק, ומציעים לקבוע כי מחיר הדירה לצרכן שייכלל במכרז, ייקבע על ידי הרשות בכל מכרז ומכרז. כמו כן הארגונים דורשים להכניס קריטריון של רמת הכנסה של הזכאים ולקבוע כי חלק מהדירות המוזלות יימכר בהנחה משמעותית יותר לזכאים מעוטי הכנסה.
בעיה נוספת טוענים הארגונים היא מצוקת הדיור המחריפה ביישובים הערביים. לטענתם, על מנת לאפשר לאוכלוסייה הערבית ליהנות מההחלטה, יש לייעד חלק מהמכרזים ליישובים של האוכלוסייה הערבית, ובערים מעורבות, בהתאם לשיעורה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה.
דרישה נוספת שעולה מן המכתב מבקשת לייעד חלק מהדירות שייבנו במכרזי "מחיר מטרה" להגדלת מאגר הדיור הציבורי. הארגונים מזכירים כי חוק רשות מקרקעי ישראל קובע כי אחד מתפקידי הרשות הוא להקצות קרקע לדיור ציבורי אשר נדרש כדי לתת מענה למשפחות שהכנסתן נמוכה או שמתקיימות בעזרת קצבאות קיום. אי בניה של דיור ציבורי חדש משמעו הרס הדרגתי של מוסד הדיור הציבורי, והפיכתו לתיאורטי עבור הזכאים לדיור זה, ולכן יש צורך דחוף בחידוש המלאי ככתוב במכתב.

לדברי עו"ד נורה אשקר מהאגודה לצדק חלוקתי ונציגתה בקואליציה לדיור בר השגה:
"מדובר בהצעת החלטה שמעידה על שינוי מבורך בגישת הרשות, בעבר חזרנו וטענו כי הורדת מחיר הקרקע ללא קביעת תנאי המכירה ומחיר הדירה אינה אפקטיבית, וטוב שהעיקרון השתנה. יחד עם זאת, לעמדתנו יש לקבוע תנאים נוספים באופן שהחלטה זו תעניק פתרונות דיור לאוכלוסיות נוספות, זאת כחלק מתפקידה של הרשות לנהל את הקרקעות לטובת כלל התושבים, לרבות מעוטי האמצעים, ולשם כך נחקק בחוק הרשות כי עליה לשווק קרקעות לדיור בר השגה ולדיור ציבורי.";