עדכונים מפעילות האגודה ופרסומים באמצעי התקשורת


עדכונים מפעילות האגודה ופרסומים באמצעי התקשורת:הופעה בפני וועדת ששינסקי 2 בנושא טיוטת הדו"ח:

ביום 28.07.2014 נערך שימוע נוסף לנציגי האגודה לצדק חלוקתי מול וועדת ששינסקי 2, בנושא טיוטת הדו"ח של הוועדה, שלאחריו תדון הוועדה בהערות הציבור ותגיש דו"ח סופי לשר האוצר.

בשימוע השתתף ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר, מנהל האגודה לצדק חלוקתי, ובמהלכו הוא הדגיש את העקרונות הכלליים בהקצאת משאבי ציבור, ועמד על הצורך בעיגון החובה לשקילת שיקולי צדק חלוקתי באמצעות חקיקת מסגרת.

יצוין כי שימוע זה בא אחרי השימוע שנערך לנציגי האגודה באוקטובר 2013, לפרטים נוספים ראו כאן כתבה בניוזלטר.פרסומים באמצעי התקשורת:

קיבוצים יוכלו לרכוש הקרקעות; "ספק גדול אם הם ערוכים"

לאפשר לקיבוצניקים חזקה ייחודית על הבתים

מועצת מקרקעי ישראל תדון בהקצאת קרקע חינם לאלפי דירות לקיבוצים

וינשטיין: לעכב את ההצעות להסדר הקיבוצים ולמתקנים סולאריים

היועמ"ש: לבדוק את ההצעה להקצות מגרשים לבנייה לקיבוצים ללא תמורה

האגודה לצדק חלוקתי: על חברות המים המינרלים לשלם תמלוגים למדינה

האגודה לצדק חלוקתי למקבלי החלטות : אל תכשירו את חוות השקמים ותמנעו ממתן הטבות לחזקים בחברה

הרחבות בקיבוצים: המינהל התייאש

דיווח: צדק חלוקתי- הסדרה של משאב המים המינרלים

ארגונים חברתיים נגד רשות מקרקעי ישראל

רמ"י דחתה הצעה להכשיר את המתקן הסולארי בחוות שקמים

בעלי מגרשים יקבלו הטבות במיליונים

"אישור המתקן הסולארי בחוות שקמים - בלתי־סביר"

;