האגודה לצדק חלוקתי: אין לקבל החלטות במועצת מקרקעי ישראל ללא הערכות תקציביות

האגודה לצדק חלוקתי פנתה ב- 25.3.2014 לשורה ארוכה של מקבלי החלטות ביניהם: שר האוצר מר יאיר לפיד, היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה, מנהל רשות מקרקעי ישראל ועוד, וקראה להם להפעיל את מלוא סמכותכם ולהשהות כניסתן לתוקף של החלטות מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלו בעת האחרונה עד לקבלת הערכה כלכלית.


האגודה לצדק חלוקתי פנתה ב- 25.3.2014 לשורה ארוכה של מקבלי החלטות ביניהם: שר האוצר מר יאיר לפיד, היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה, מנהל רשות מקרקעי ישראל ועוד, וקראה להם להפעיל את מלוא סמכותכם ולהשהות כניסתן לתוקף של החלטות מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלו בעת האחרונה עד לקבלת הערכה כלכלית.

בנוסף, האגודה ביקשה להתנות מכאן ואילך את חתימת שר האוצר על החלטות מועצת מקרקעי ישראל, בקבלת הערכה תקציבית מפורטת ביחס למשמעות ההחלטות על תקציב המדינה והיקף ההטבה המוענקת במסגרתן מהקופה הציבורית.רקע: בחודשים האחרונים התקבלו במועצת מקרקעי ישראל רצף של החלטות, המקנות לקבוצות מסוימות בחברה הישראלית זכויות חדשות ויקרות ערך שמשמעותן לקופה הציבורית מיליארדי ₪, וזאת מבלי שמועצת מקרקעי ישראל פרסמה חוות דעת ו/או הערכה תקציבית ביחס להיקפן של הטבות אלה.כך לדוגמה בישיבה אחת של מועצת מקרקעי ישראל מיום 31.12.2013, התקבלו החלטות המשנות את כללי המשחק במשטר המקרקעין ומעניקות הטבות עתק במקרקעי הציבור:להלן מספר דוגמאות:

א. החלטה 1316 (שזכתה לחתימת שר האוצר ב-12.2.2014) מתירה שלל שימושים שאינם חקלאים במושבים, שימושים תעשייתיים ומסחריים למגוון רחב של אפשרויות כגון כלביות, תעשיית מיצים, ייצור סבונים ובשמים, יבוש תבלינים, פירות מיובשים ועוד וללא תלות בפעילות החקלאית בנחלה.

ההחלטה פותחת פתח לקשת רחבה של שימושים מסחריים בנחלה, בהסירה כל מגבלה לגבי טיב התעסוקה הלא חקלאית, וזאת ללא גביית תשלום מתאים, בניגוד למצב המשפטי ששרר טרם החלטה זו.

ב. החלטה 1317 (שזכתה לחתימת שר האוצר ב- 12.2.2014) מאפשרת שיווק נחלות פנויות במושבים תוך מתן הטבות במקרקעי הציבור. ההחלטה כוללת, בין היתר, הקצאת חלק מהנחלות הפנויות, ללא מכרז וללא תשלום למדינה, לפי ההמלצה של אגודת היישוב.

ג. החלטה 1314 (שזכתה לחתימת שר האוצר ב-5.3.2014) שעניינה שיוך דירות בקיבוצים מתירה שינוי מצב קיים המוסדר בהחלטות המועצה, בכך שהיא מאפשרת לחברי הקיבוץ להקים בתי מגורים צמודי קרקע, עבור משפחות חברים חדשות, בתשלום בהנחה משמעותית עבור הקרקע (עד למקסימום של 33%), היינו הנחה של 67% ממחיר הקרקע.ואלו רק קומץ מההחלטות שעברו בחודשיים האחרונים.זאת ועוד, ביום 31.3.2014 מועצת מקרקעי ישראל דנה בשורה ארוכה של הצעות החלטה (למעלה מ- 18 הצעות!) אשר ביניהן הפרטת התעשייה הצבאית, קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב וקיבוץ, מתן זכויות לחברת רכבת ישראל, הרפורמה במקרקעי ישראל ועוד ועוד.לטענת האגודה לצדק חלוקתי דרישת החוק המחייבת את חתימת שר אוצר על החלטות מועצה בעלות השלכות תקציביות (ר' חוק יסודות התקציב סעיף 40 (ג)) נועדה להגן ולשמור על משאבי הקופה הציבורית המצומצמת ועל האינטרס הציבורי. דרישה זו נובעת, כמובן, גם מעקרונות כלליים של המשפט הציבורי, לרבות איסוף וביסוס תשתית עובדתית טרם קבלת החלטה מנהלית, התחשבות בכל השיקולים הרלוונטיים, קבלת החלטות סבירות ומידתיות ועוד. כמו כן, נתמכת דרישה זו בעקרונות הצדק החלוקתי אשר עוגנו בפסיקה כשיקול מתחייב בעת הקצאת משאבים ציבוריים.בפרט בעת הזאת, קיימת חשיבות ראשונה במעלה, לשמירה על תקציב המדינה ולהימנעות ממתן הטבות עתק, ששוויין לא הוערך כדבעי ומשכך לא ניתן היה לשקול את כלל השיקולים הרלוונטיים טרם קבלתן.ראו פרסומים בתקשורת:

כתבה בדה מרקר "האגודה לצדק חלוקתי: להשעות החלטות רשות מקרקעי ישראל עד לקבלת הערכה לעלותן" מאת מוטי בסוקhttp://www.themarker.com/realestate/1.2279189כתבה בכלכליסט "הסכמי הגג יגיעו מחר לאישור מועצת מקרקעי ישראל" מאת עינת פז- פרנקל:

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3627836,00.htmlכתבה בכלכליסט "אורי אריאל: "אנו מתאמצים בחודש האחרון באטרף לשווק קרקעות" מאת עינת פז פרנקל –

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3629323,00.html?AF=3629295

;