פתיחת מרכז "ג'יראן" בעכו והוצאת חוברת זכויות וחובות בדיור

לאחרונה התקיים אירוע פתיחת מרכז "ג'יראן", שהוקם בעכו במסגרת פרויקט בנושא דיור שנועד לסייע לתושבי העיר העתיקה עכו, הנערך בשיתוף הקליניקה לזכויות אדם בחברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה והעמותה לפיתוח קהילתי בעכו, בנוסף השותפים בפרויקט הוציאו חוברת זכויות וחובות בנושאים העיקריים בדיור.


לאחרונה התקיים אירוע פתיחת מרכז "ג'יראן", שהוקם בעכו במסגרת פרויקט בנושא דיור שנועד לסייע לתושבי העיר העתיקה עכו, הנערך בשיתוף הקליניקה לזכויות אדם בחברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה והעמותה לפיתוח קהילתי בעכו, בתמיכת האיחוד האירופי, שבמסגרתו עורכי-דין מעניקים ייעוץ וייצוג משפטי בנושאי דיור מול הרשויות ובבתי משפט, לשם זיהוי ומיפוי בעיות רוחביות המצריכות פעולות לשינוי מדיניות.

באירוע הפתיחה השתתפו ראשי הארגונים השותפים בפרויקט, וכן נציגים מהשלטון המקומי ומקבלי החלטות, נציגים משגרירות האיחוד האירופי ופעילים מקומיים וכן סטודנטים מהקליניקה לזכויות אדם בחברה באוניברסיטת חיפה, בין הדוברים היו:

עו"ד אדהם ג'מל – סגן יו"ר מועצת העיר עכו.

עו"ד בן מיוסט – מנכ"ל החברה הכלכליתבעכו.

אדר' אלה יונגמן - מנהלת פרוייקט פיתוח מיזמים תיירותיים עכו.

מר עבד ענבתאוי - מנכ"ל ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות.

מר סבסטיאן לוריון – נציג משגרירות האיחוד האירופי.

ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר – מנהל האגודה לצדק חלוקתי.

עו"ד רונית הרמתי-אלפרן – מנהלת הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה.

ד"ר הארי פריי, מזכיר העמותה לפיתוח קהילתי בעכו.

מר אליף סבג'- הרכז הקהילתי של הפרויקט.לצפייה בכתבות בעיתונות הערבית ובתמונות מאירוע הפתיחה:

Kul-alarab ; Alarab ; Bokra ; Yaeni ; Akkanet ; Kol Hagalil ; Almadar ; Enpiלמידע על אירוע הפתיחה בדף הפייסבוק של האיחוד האירופי לחץ כאן.בנוסף השותפים בפרויקט הוציאו חוברת זכויות וחובות בנושאים העיקריים בדיור:

במסגרת הפעילות במרכז ג'יראן, נערכה חוברת המעגנת את הזכויות והחובות העיקריים בתחום הדיור, כתובה בשפה ערבית נגישה ולא משפטית, כך שהיא תשמש את תושבי עכו העתיקה, וכן את תושבי כל הערים המעורבות בישראל, כחוברת מידע לגבי הזכויות והחובות שלהם כדיירים מוגנים, שוכרים בשכירות פרטית, והאופציות שעומדות בפניהם בענייני סיוע של המדינה באספקת פתרונות דיור ועוד.

החוברת הוכנה לאחר שהשותפים בפרויקט זיהו בקרב תושבי עכו העתיקה בעיה של חוסר הבנה בסיסי של מצבם המשפטי, של זכויותיהם וחובותיהם בהיותם דיירים מוגנים, במיוחד בנכסים שמוגדרים כנכסי נפקדים, דבר אשר חושף את האוכלוסייה הזו לתביעות משפטיות רבות, בכלל זה תביעות כספיות או תביעות לפינויים מהדירה. כמו כן פעמים רבות הדיירים אינם מודעים לאפשרות לרכוש את הדירה ולמאמצים של המדינה להעביר את הדירות לידיים פרטיות. ישנם גורמים אשר מנצלים את חוסר המודעות של הדיירים, על מנת לפנותם מדירותיהם, למטרת שינוי פני העיר.

לעמדת האגודה בהיעדר הבנה של מצבם המשפטי, אין באפשרות הדיירים להתגונן ולעמוד על זכויותיהם בדירה ולהילחם כנגד הליך הג'נטרפיקציה הדורסני המתנהל נגדם. כיום זירת המאבק היחידה של תושבים אלה הינה בעיקר בבתי המשפט כיחידים ולא כקבוצה.

החוברת כתובה באופן שנותן מענה למקרים ספציפיים שהדיירים עלולים להיתקל בהם, ומעניקה כלים להתמודדות עם מצבים משפטיים שונים, כך שבמסגרתה פושטו החוקים השונים המסדירים את הנושאים שלעיל, כגון חוק הגנת הדייר, חוק הדיור הציבורי, נהלים של עמידר והחברה לפיתוח עכו העתיקה, לשפה מובנת ונגישה לתושבים.

בחוברת השותפים עמדו בהרחבה בין היתר על הנושאים שלהלן:

  • הזכויות והחובות של הדיירים בשכירות מוגנת.
  • מהן עילות הפינוי לדייר מוגן, ומהם הכלים האפשריים למניעת הפינוי ולהתגונן בפניו.
  • הסבר לגבי תיקונים, שיפוצים וצו הסרת סכנה שהדיירים מקבלים.
  • אפשרויות דיור חלופי בזמן השיפוצים.
  • מידע לגבי שכירות חופשית, דיור ציבורי, סיוע בשכ"ד (תנאי הזכאות ואופן הגשת הבקשות, זכויות וחובות הדיירים בכל אחד מסוגי השכירות).
  • מידע לגבי יצירת קשר עם גורמים רלוונטיים (עמידר, החברה לפיתוח עכו העתיקה, משרד הבינוי והשיכון, הלשכה לסיוע משפטי ועוד).


החוברת הוכנה בסיועם הרב של הסטודנטים בקליניקה לזכויות אדם בחברה באוניברסיטת חיפה, שמקצה 5 סטודנטים לטובת הפרויקט, ונערכה בפיקוחם של עוה"ד שרון הורנשטיין מהקליניקה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, ושל עוה"ד נורה אשקר מהאגודה לצדק חלוקתי.

לעיון בחוברת בשפה הערבית לחצו כאן.

;