כתבת עדכונים

התכתבות עם מקבלי החלטות ופרסומים באמצעי התקשורת


ישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 3.6.2013עמדת האגודה לצדק חלוקתי להצעת החלטה 398 תקנון נוהל לישיבות מועצת מקרקעי ישראל

בסעיף 3 להצעת ההחלטה נכתב כי "הרשות תפרסם באתר המינהל שבאינטרנט את סדר היום ואת הצעות ההחלטה האמורות לדון במועצת מקרקעי ישראל, זאת מיד לאחר הפצתן לחברי מועצת מקרקעי ישראל. תגובות להצעות ההחלטה יתקבלו עד 722 שעות ממועד כינוסה" .לעמדת האגודה לצדק חלוקתי דרישה לפיה תגובות הציבור יתקבלו עד 72 שעות ממועד כינוס ישיבות המועצה אינה דרישה ריאלית. שכן, במרבית המקרים הצעות ההחלטה מפורסמות במועד סמוך לישיבה, שאינו מאפשר מתן תגובה הולמת להצעות ההחלטה. לעמדתנו, בכדי לאפשר שיתוף ציבור כנה, יש לאפשר לציבור להגיש תגובות במשך 6 ימים מיום פרסומן ובהתאם לכך תזמן את מועדי פרסום הצעות ההחלטה מספיק זמן לפני הישיבה.בנוסף, האגודה לצדק חלוקתי ביקשה כי הדיווח בנושא איוש הנחלות ונושא ההתחדשות העירונית (נושאים 13, 12) יפורסמו גם הם לציבור הרחב באתר האינטרנט.

פעילות האגודה לצדק חלוקתי בתקשורת:לדברי אביב לביא:"עמותת "האגודה לצדק חלוקתי" פועלת בישראל כבר שנים רבות. הסוגיות שבהן עסקה העמותה, כוללות: חלוקה צודקת של משאבי הטבע וההון של המדינה, עם דגש על קרקעות - נשמעו לרובו המכריע של הציבור ולתקשורת כמו סינית מדוברת. היום כולם מדברים על צדק חלוקתי, רבים גם מפגינים למענו. מאז ועדת שישינסקי והמחאה החברתית, סוגיות כמו חלוקה הוגנת של רווחי הגז, האשלג והפוספט הפכו לאבן יסוד בשיח הציבורי והתקשורתי. הצדק החלוקתי מסעיר את החברה הישראלית, ועושה רושם שהוא כאן בשביל להישאר..".

ראו אביב לביא "שוד המשאבים הגדול מתרחש ממש מתחת לאפנו"

http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=K&0r9VQ=JFGI"המפעל שיהפוך לדירה" מאת עינת פז- פרנקל , כלכליסט:

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3603812,00.htmlהשבת קרקע חקלאית בעת שינוי ייעוד:

"המינהל מבקש להקדים השבת קרקעות חקלאיות לזירוז בניה במרכז" פורטל חקלאות

http://www.israel.agrisupportonline.com/news/csv/csvread.pl?show=3973&mytemplate=tp2לצפייה בכתבתו נוספות ומידע נוסף, ראו כתבות נוספות בגיליון זה.;