הקואליציה לדיור בר השגה בפניה לבג"ץ: הקריטריונים שקבעה מועצת מקרקעי ישראל לדיור בר השגה מפלים ולא ענייניים

ביום 07.11.2012, הגישו עו"ד נורה אשקר מהאגודה לצדק חלוקתי ועו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, בשם ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה, בקשה להצטרף כידידי בית המשפט, במסגרת עתירות שהוגשו נגד הקריטריונים לזכאות בדיור בר השגה, בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל


ביום 07.11.2012, הגישו עו"ד נורה אשקר מהאגודה לצדק חלוקתי ועו"ד גיל גן-מורמהאגודה לזכויות האזרח, בשם ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה, בקשה להצטרף כידידי בית המשפט, במסגרת דיון בארבע עתירות שהוגשו נגד הקריטריונים לדיור בר השגה, כפי שקבעה אותן מועצת מקרקעי ישראל בהחלטותיה שעניינן דיור בר השגה, הן במסלול שכירות (החלטה מס' 1248) והן במסלול של רכישה, "מחיר למשתכן" (החלטה מס' 1249).

הבקשה תידון בפני ההרכב במעמד הדיון בעתירות, הקבוע ליום 28.11.2012.

הקואליציה לדיור בר השגה, הכוללת שורה של ארגונים המתמחים בתחומי תכנון ומשפט אשר שמו להם כמטרה משותפת לקדם דיור בר-השגה בישראל, מתנגדת לחלק מהקריטריונים שנקבעו בהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל, בהיותם בלתי שוויוניים, בלתי ענייניים ולא רלוונטיים למטרות החברתיות העומדות בבסיס מכרזי דיור בר השגה, שהן סיוע בדיור למי שידם אינה משגת, תוך שילובם בשכונות בתמהיל חברתי.

ארגוני הקואליציה לדיור בר השגה הדגישו בבקשתם כי על הקריטריונים להיות ענייניים ושוויוניים, ולהיות מותאמים למטרות החברתיות של המכרזים לדיור בר השגה, שהן מתן פתרונות דיור לנזקקים מעוטי האמצעים, תוך שילובםבשכונות בהן תמהיל אוכלוסיה מגוון. עוד ציינו ארגוני הקואליציה כי יש לבסס את הקריטריונים על מבחנים רלוונטיים לקידום המטרה כגון מבחן הכנסה, ודרישת מיצוי כושר השתכרות.

ארבע העתירות הוגשו על ידי התנועה לאיכות השלטון, ח"כ פאינה קירשנבאום ממפלגת "ישראל ביתנו", המרכז לפלורליזם יהודי ועיריית רעננה, ובהם טענות בעיקר להטיה שישנה במכרזים, לטובת אוכלוסיה חרדית.

לגבי שני קריטריונים, של שנות נישואין ושירות צבאי, ציינה הקואליציה כי הבעיה אינה רק ההטיה שהם עלולים ליצור לטובת אוכלוסיה כזו או אחרת, אלא שהם כלל אינם ענייניים; מתן עדיפות לזוגות נשואים היא אפליה פסולה על בסיס מצב משפחתי, הפוגעת ביחידים ובזוגות שאינם נשואים. מתן עדיפות ליוצאי צבא ומשרתי מילואים אינה מתאימה למכרזים לדיור בר השגה. בפועל, מתן העדיפות למשרתים בצבא או במילואים תהווה תנאי סף, ותביא להדרת כל מי ששוחררו כדין משירות, כמו אוכלוסיה ערבית או אנשים עם מוגבלויות.

לעמדת ארגוני הקואליציה, התנאי של מיצוי כושר השתכרות הוא ראוי, אולם יש להגדיר בבירור מה ייחשב למיצוי כושר השתכרות; בעוד שועדת טרכטנברג, הגדירה כי מיצוי כושר השתכרות משמעו 125% משרה לזוג, מזכירים בקואליציה כי ישנם כאלה שאינם מגיעים לסף זה מחוסר ברירה. לדבריהם, הקביעה, אם אדם אינו עובד מבחירה או מכורח אינה פשוטה, ולכן על המועצה לגבש מדיניות ברורה בנושא, המבוססת על בחינה ראויה ומעמיקה של הנושא.

לדברי עו"ד נורה אשקר מהאגודה לצדק חלוקתי ועו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, שכתבו את חוות הדעת, "מועצת מקרקעי ישראל הייתה אמורה לקבוע קריטריונים עניינים ושוויוניים שיספקו דיור בר השגה למי שזקוקים לו, ותחת זה נקלעה שלא בטובתה אל מאבק פוליטי. לכן, במקום מדיניות חברתית שוויונית, הקריטריונים הנוכחיים נראים כמו ניסיון לחלק את הדירות המוזלות לפי התייחסות מגזרית ולאו דווקא למי שזקוקים לסיוע בדיור והם מעוררים מחלוקת ציבורית עמוקה".
לעיון בבקשה לחצו כאן.הארגונים החתומים על הפניה לבג"ץ וחברים בקואליציה לדיור בר השגה :

האגודה לצדק חלוקתי / האגודה לזכויות האזרח בישראל / במקום – מתכננים למען זכויות תכנון / המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי / איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי / סיכוי – לשוויון אזרחי;