הקואליציה לדיור בהישג יד לראש הממשלה: "עקיפת הליכי התכנון התקינים, תייצר תוכניות פגומות, שאינן מבטיחות לתושבים איכות חיים מינימאלית, תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על תוכניות".

בימים אלה מקדם ראש הממשלה הצעה להקים ועדות לדיור לאומי (וד"ל) שיוסמכו לאשר בהליך מקוצר תוכניות ל-50,000 יח"ד. לפי ההצעה, הוד"ל תוסמך לאשר תוכניות למגורים שסותרות תוכניות אחרות, למעט תמ"א 35. בנוסף, הוד"ל תוכל לפטור תוכנית מתסקיר השפעה על הסביבה, אף במקום שיש לכך הצדקה מקצועית.


הקואליציה לדיור פנתה לאחרונה לראש הממשלה וטענה בפניו שמדובר בהצעה בעייתית, שעוקפת את הליכי התכנון התקינים ואשר תייצר תוכניות פגומות, שאינן מבטיחות לתושבים איכות חיים מינימלית, תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על תוכניות.

הקואליציה טענה כי תכנון מרחבי מטיבו הינו הליך מורכב, המחייב התייחסות לנושאים רבים ויצירת איזונים נכונים בין אינטרסים שונים ומנוגדים. בשל כך ובשל ההשפעה הגורפת שיש לתכנון המרחבי על אופי היישוב/השכונה ועל חיי תושביהם, קיצורי הדרך המוצעים עלולים להוביל לתוצאות הרסניות. ראוי לבחון דרכים לקיצור משך הזמן הנדרש לאישור תוכניות בישראל, אולם הדבר צריך להיעשות תוך הקפדה על שיקולים תכנוניים, רמה מקצועית גבוהה ושיתוף הציבור.

לפי התוכנית של ראש הממשלה נתניהו יוקמו ועדות תכנון חדשות (הוד"לים), שפעילותן תמומן מתקציב המדינה. השקעת אותם משאבים בתגבור כוח האדם המקצועי בוועדות המחוזיות הקיימות תוביל להאצה משמעותית בטיפול בתוכניות ובאישורן, וזאת במסגרת המערכת הקיימת, על האיזונים והבלמים שבה, ותוך הבטחת תוצר תכנוני טוב וראוי יותר.

לטענת הקואליציה לדיור במסגרת התוכנית, בין היתר, לא יינתן מענה לעניינים הבאים:
צרכים ציבוריים - תוכנית מגורים אמורה לתת מענה לצרכים ציבוריים שונים כמו מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, פתרונות תחבורה ועוד. התעלמות מהיבטים אלה תוביל לאישור תוכניות פגומות, שאינן מקצות די שטחים לצרכים ציבוריים חיוניים כמו גני ילדים ובתי ספר, תוך פגיעה קשה באיכות חייהם של התושבים במקום. כמו כן, בהעדר פתרונות תעסוקה, התוצאה תהיה עומס גדול נוסף בדרכים המובילות אל מרכזי התעסוקה בערים הגדולות. לחלופין, התוצאה תהיה חוסר היתכנות כלכלית ליישום התוכניות (בעיקר בפריפריה), בשל העדר פתרונות תעסוקה בסמוך.

תשתיות פיזיות - הקמת שכונה בת מאות או אלפי יח"ד מחייבת תשתיות פיזיות שונות, כמו מתקן לטיהור שפכים (מט"ש) ומערכות ניקוז. הוד"לים יוכלו לאשר תוכניות לעשרות אלפי יח"ד בלי פתרון נאות לטיפול בשפכים. זאת תוך פגיעה קשה במי תהום ובאיכות חייהם של התושבים, שיסבלו ממטרדי ריח ומסכנות בריאותיות.

פגיעה בפריפריה וחיסול מדיניות פיזור האוכלוסין - לפי הפרסומים בתקשורת, כ-80% מ-50,000 יחה"ד שיועברו לאישור הוד"לים יהיו באזורי הביקוש במרכז.[11] חיזוק נוסף של היישובים החזקים באזורי הביקוש והחלשה בלתי נמנעת של הפריפריה.

קידום תוכניות בעייתיות עם התוכניות שהממשלה מתכוונת להעביר לאישור מזורז בוד"לים נמנות תוכנית ל-4,000 יח"ד בגליל ים, תוכנית ל-3,500 יח"ד במתחם צור שבהרצליה ותוכנית ל-10,000 יח"ד במחנה סירקין שבפתח תקוה[2]. לפי בדיקת הקואליציה לדיור, בכל אחד מהמתחמים הללו קיימות בעיות מהותיות, שמנעו עד כה את פיתוחם.

לעמדת האגודה לצדק חלוקתי, המטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור הינה יותר מראויה וראוי גם לבחון דרכים לקיצור משך הזמן הנדרש לאישור תוכניות בישראל. אולם, דברים אלה, אמורים להיעשות תוך הקפדה על שיקולים תכנוניים, רמה מקצועית גבוהה ושיתוף הציבור. הוועדה המוצעת אינה עומדת בקריטריונים הנדרשים ולפיכך יש לבטלה או לתקן את פגמיה כאמור לעיל.________________________________
[1] עופר פטרסבורג, "מפת הדירות במסלול המהיר", ידיעות אחרונות, 9.2.2011. לפי הידיעה, התוכניות שיועברו לאישור הוד"לים יכללו 39,400 יח"ד בערים פתח תקוה, הרצליה, מודיעין, רמת גן, ראשון לציון ויבנה.
[2] עופר פטרסבורג, שם.

בגיליון: "האגודה לצדק חלוקתי לוועדה הקרקעית לניהול קרקע חקלאית: "יש לעודד את החקלאים והחקלאות ולא את אלו שמחזיקים בקרקע בכדי למסחר אותה ואינם עוסקים עוד בחקלאות""; "המאבק הציבורי הצליח ומליאת הכנסת אישרה את חוק מיסוי רווחי גז ונפט";"הקואליציה לדיור בהישג יד לראש הממשלה: "עקיפת הליכי התכנון התקינים, תייצר תוכניות פגומות, שאינן מבטיחות לתושבים איכות חיים מינימאלית, תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על תוכניות".

;