המאבק הציבורי הצליח: מליאת הכנסת אישרה את חוק מיסוי רווחי גז ונפט

טרם הדיון בוועדת הכספים על הצעת חוק מיסוי רווחי הגז והנפט (להלן: "חוק ששינסקי"), עלה החשש כי יוענקו לחברות הגז הטבות מפליגות, שירוקנו מתוכן את המלצות וועדת ששינסקי. בהמשך לכך, טענה האגודה לצדק חלוקתי כי הענקת הטבות נוספות לחברות הגז הינה מעילה באמון הציבור.


האגודה לצדק חלוקתי קראה לחברי הכנסת הנכבדים לעמוד על מימוש האינטרס הציבורי ולא לאשר לחברות הגז, הטבות נוספות. בהודעה שהוצאה לאמצעי התקשורת, הודגשה עמדתו של פרופ' אדרעי, מרצה בכיר לדיני מסים באוניברסיטת חיפה, לפיה המלצות ועדת ששינסקי כוללות כבר הטבות מרחיקות לכת למשקיעים.

האגודה לצדק חלוקתי תומכת בקביעותיה העקרוניות של וועדת ששינסקי, לפיהן חלקו של הציבור מהתפוקה הכלכלית במשאב אינו משקף חלוקה הוגנת וכי יש להגדיל את חלקה של המדינה והציבור ולבטל את ניכוי האזילה. יחד עם זאת, סבורה האגודה כי גם במסגרת ההמלצות הייתה התחשבות רבה בחברות הגז "והליכה לקראתם" ועל כן, לא היה מקום לאשר להם הטבות נוספות.

בנוסף, טרם אישור חוק ששינסקי, פורסמה מודעה בעיתון ה"ארץ" מטעם הארגונים החברתיים ובתמיכתה של הקרן החדשה לישראל, שקראה לחברי הכנסת לאשר בחוק את המלצות וועדת ששינסקי.

המודעה פורסמה מטעם הארגונים הבאים: האגודה לזכויות האזרח; האגודה לצדק חלוקתי;האגודה לצדק סביבתי; אדם טבע ודין; המכללה החברתית כלכלית; המרכז החברתי לצדק חברתי; הקשת הדמוקרטית המזרחית; התנועה לאיכות השלטון; ידידי כדור הארץ; שקיפות בינ"ל – ישראל; שתיל.

לעיון בפרסומים בכלי התקשורת, המאזכרים את עמדת האגודה בנושא -
כלכלה - שוק ההון nrg - ...שטייניץ על חוק ששינסקי
ספונסר - האגודה לצדק חלוקתי: ”הענקת הטבות נוספות לחברות הגז הינה מעילה באמון הציבור”

כתבה בגלובס 23.3.2011 "שידור חי ב15:00 הצבעה על ששינסקי בוועדת הכספים" מאת יוסי ניסן.

פעילות קודמת של האגודה לצדק חלוקתי בעניין זה לחצו כאן.

בגיליון: "האגודה לצדק חלוקתי לוועדה הקרקעית לניהול קרקע חקלאית: "יש לעודד את החקלאים והחקלאות ולא את אלו שמחזיקים בקרקע בכדי למסחר אותה ואינם עוסקים עוד בחקלאות""; "המאבק הציבורי הצליח ומליאת הכנסת אישרה את חוק מיסוי רווחי גז ונפט";"הקואליציה לדיור בהישג יד לראש הממשלה: "עקיפת הליכי התכנון התקינים, תייצר תוכניות פגומות, שאינן מבטיחות לתושבים איכות חיים מינימאלית, תוך פגיעה קשה בסביבה וכרסום משמעותי בזכות הציבור להשמיע את עמדתו על תוכניות

;