האגודה לצדק חלוקתי: חברות הגז והנפט מקבלות הטבות מס מפליגות

לקראת הדיון שהתקיים ב- 5.10.2010 בוועדת הכלכלה שלחה האגודה לצדק חלוקתי, לחברי וועדת הכלכלה ולוועדת ששינסקי, נייר עמדה בו היא קוראת להעלות את התמלוגים בגין משאב הנפט והגז ולבטל את הטבות המס האדירות להן זוכות חברות הגז.


בנייר העמדה האגודה חשפה את ממצאי חוות דעתו של פרופ' יוסף מ' אדרעי, מרצה בכיר לדיני מיסים באוניברסיטת חיפה, בעניין תיקון חוק הנפט והעלאת התמלוגים, שנכתבה לבקשתה[1].
חוות הדעת קובעת כי מבחינה ציבורית מדובר בעסקה בלתי הוגנת ובלתי מאוזנת בצורה קיצונית ועל כן, יש צורך לתקן את החוק הקיים ולהעלות את שיעור התמלוגים הזעום העומד כיום על 12.5% שכן, התכלית הינה ראויה. כמו כן, חוות הדעת מוכיחה כי לחברות הגז ניתנו הטבות מס מפליגות מהן יוצא שהציבור השתתף בעלויות חיפושי הנפט בשיעורים גבוהים ובתקופות מסויימות אף בשיעור הגבוה מ- 50%. אולם למרות שותפות זאת, הציבור אמור לקבל חלק זעום מפירות התגליות.
בהתאם לחוות הדעת חברות הגז אומנם זכאיות לקבל חלק הוגן בעסקה, אך בין חלק הוגן לבין חמדנות בשיעורים בלתי מוגבלים יש הבדל משמעותי.
במישור החקיקה הפיסקאלית חוות הדעת קובעת כי ההסדרים הקיימים, בעיקר הניכוי המיידי של הוצאות החיפוש וההפקה וניכוי האזילה, מקנים לחברות הגז הטבות מס מפליגות וניכוי כפול של הוצאות שלמעשה בראיה כוללת יוצרים מס שלילי.
מסקנת חוות הדעת כי מדובר בהטבות שלא היו עומדות כיום בביקורת שיפוטית ועל כן יש לפעול ללא דיחוי לביטול ההטבות ובעיקר לביטול ניכויי האזילה וכי אין בכך רטרואקטיביות.

האגודה לצדק חלוקתי סבורה כי מנגנון החלוקה הנהוג בישראל הינו מרחיק לכת לטובת חברות הגז ומן הראוי לשנות את מנגנון המיסוי והתגמולים הנגבים באופן שחלקה של המדינה יוגדל. האגודה קוראת להגדיל את התגמולים בהיותם נתונים פחות למניפולציות ותכנוני מס וכן בשל היות התגמולים נפרדים ממערכת המס הכללית. במקביל סבורה האגודה כי יש לקבוע מנגנון ספציפי לסנקציות חמורות בגין הפחתת תשלומי התגמולים באופן מלאכותי. כמו כן, האגודה קוראת למקבלי ההחלטות, לבטל את הטבות המס הייחודיות שניתנו לחברות הגז.[1] (מדובר בחוות דעתו המקצועית של פרופ' אדרעי שלא שולמה עבורה כל תמורה).
בגיליון: "כנס ושימוע ציבורי אודות הכנסות המדינה מתגליות הגז ונפט"; "האגודה לצדק חלוקתי: "חברות הגז והנפט מקבלות הטבות מס מפליגות" ; " עדכונים מחודש ספטמבר 2010".


;