שוק המים המינרלים – איך שוב נמסרים נכסי ציבור יקרים בנזיד עדשים

מתן אפשרות לחברות המים המינרלים לבצע קידוחים על מנת לשאוב מי תהום ולנכס להן מקורת חדשים לשאיבת מים מינרלים, מהווים עוולה מתמשכת כלפי הציבור. שוב מעניקה המדינה משאבים ציבוריים לגוף פרטי בניגוד לחוק, ללא תחרות הוגנת ולא תשלום נאות, שוב הציבור מנושל ממשאביו ושוב הקופה הציבורית נפסדת.


חוק המים קובע באופן מפורש, כי "מקורות המים שבמדינה הם קניין הציבור.. " כאשר מקורות אלה מוגדרים באופן רחב ביותר וכוללים את "המעיינות, הנחלים, הנהרות, האגמים ושאר זרמים ומקווים של מים, בין עיליים ובין תחתיים, ...לרבות מי ניקוז ומי שופכין". אולם כפי הנראה במשרד הבריאות לא הפנימו את משמעות החוק והודיעו בימים האחרונים באמצעי התקשורת שבכוונתם לאשרלחברת מי עדן לבצע קידוחים על מנת לשאוב מי תהום מקידוח (כפי שפורסם באמצעי התקשורת ובהמשך להודעת מי עדן אודות זיהום במעיין סלוקיה שממנו היא שואבת מים).

השיח סובב סביב המים - אלו שכזכור מצויים במחסור במדינת ישראל המתייבשת, אלו שהמדינה כל כך מתאמצת לשכנע אותנו לחסוך - הם גם אלו שבמשרד הבריאות, מעוניינת כעת להעניק לחברות המים המינרלים, ללא בקרה וכמעט בחינם.

המשמעות של מתן זכות שאיבה במקור מים נוסף, אם בדרך של קידוח מי תהום ואם בדרך של מקור מים מינראליים טבעי, הינה למעשה הענקת מקורות מים חדשים לחברת המים המינרלים. מדובר על עוולה מתמשכת כלפי הציבור וחזרה על טעויות העבר שכן, גם כיום, חברות המים המינרלים מוכרות לנו ביוקר מים שהן מקבלות במחיר זעום לשם שימוש תעשייתי, מבלי שהמדינה זוכה לתגמול הולם עבור "שימוש" זה. כתוצאה מכך, המים המינרלים מגיעים לצרכן במחיר המגיע בערך פי 1,000 (!) ממחיר "רכישתם".

במהלך שנת 2008 עתרה האגודה לצדק חלוקתי לבית המשפט העליון (4277/08) בכדי שבית המשפט יאסור את המשך המכירה והשיווק של המים המינרלים שנעשה כיום לעמדת האגודה בניגוד לחוק. בית המשפט הגבוה לצדק אומנם דחה את העתירה לעת עתה, אולם זאת בעיקר נוכח הצהרת המדינה כי בכוונת רשות המים להסדיר נושא זה כחלק מהליך הסדרה כולל של משק המים (להרחבה אודות הטענות בעתירה).

כעת נראה כי ההסדרה רחוקה מאי פעם וכי מחדלי העבר עומדים לחזור על עצמם גם בעתיד. לעמדת האגודה הקצאת מקורות מים חדשים לחברות המים המינרלים לשם שימושם המסחרי, ללא תשלום נאות למדינה, תהא מדיניות חסרת אחריות ולא דמוקרטית. מדיניות המגדילה את הפערים בחברה ומטיבה עם בעלי ההון. מדיניות שספק רב אם תוכל לעמוד בביקורת שיפוטית.

לאחר שיוקצו מקורות מים חדשים לחברות המים המינרלים יהא מאוחר מידי, ייווצרו עובדות מוגמרות בשטח ויהיה קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו, שכן חברות המים בוודאי יטענו להסתמכות, רכישת זכויות ואף לבעלות, כפי שטענו כלפי חוקיות ההסדר הקיים.

נוכח האמור לעיל, בכוונת האגודה לצדק חלוקתי לפנות בימים הקרובים לרשויות המדינה ולטעון בפניהם שאין להתיר לחברות המים המינרלים להשתלט על מקורות מים חדשים, ללא הליך מכרזי ולא תשלום הוגן לקופת המדינה עבור השימוש במשאב הציבורי.

(לצפייה במאמר הדעה שפורסם ב - YNET)


בגיליון: שוק המים המינרלים: איך שוב נמסרים נכסי ציבור יקרים בנזיד עדשים; מדיניות בגיבוש: מינהל מקרקעי ישראל מקיים שימוע ציבורי באשר לגורל הנחלות הפנויות; ד"ר סנדי קדר " הפיתוי לשחיתות בנדל"ן הוא ענק - אנחנו בדרך להפוך לרפובליקת בננות"; עדכונים מפעילות האגודה לחודש יוני 2010.


;